Kontakt

Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici


Nám. Ľ. Štúra 5943/1
97405 Banská Bystrica

E-mail: iveta.parackova@russ-bb.sk