Kontakt

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky


Stromová 1
81330 Bratislava

Telefón: 02/59374111
E-mail: webmaster@minedu.sk