Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 288
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
89/2012 nákup bezpečnostných obálok Rebus Slovakia s.r.o., Fraňa Kráľa 7192/6A, 927 05 Šaľa 9 200,00 € 16.11.2012 Objednávka
P 133/2012 nákup kancelárskych potrieb (akt. 2.3) Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 163,84 € 07.11.2012 Objednávka
P 134/2012 nákup kancelárskych potrieb (akt. 1.1, 1.2, 2.1) Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 1 201,18 € 07.11.2012 Objednávka
80/2012 ubytovanie pre 3 osoby v termíne 21./22.11.2012 v ŠD Boženy Němcovej 1, Boženy Němcovej 1, 040 01 Košice - Sever, za účelom organizovania školenia k hlavnej štúdii ICILS a TALIS Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice - Sever 60,00 € 07.11.2012 Objednávka
81/2012 ubytovanie pre 3 osoby v termíne 22./23.11.2012 v Hoteli Villa Bianca ***, Bernolákova 4378/3, 031 01 Liptovský Mikuláš, za účelom organizovania školenia k hlavnej štúdii ICILS a TALIS, vrátane mestského poplatku Jozef Šišila - VILLA BIANCA, Bernolákova 4378/3, 03101 Liptovský Mikuláš 117,00 € 07.11.2012 Objednávka
P 135/2012 nákup kancelárskych potrieb (RP) Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 359,87 € 07.11.2012 Objednávka
P 128/2012 prenájom priestorov a prezentačnej techniky v termíne 12.11.2012 na seminár k ICCS 2009 s počtom účastníkov cca 30 osôb IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 143,20 € 05.11.2012 Objednávka
P 128/2012b občerstvenie na seminár k ICCS 2009 v termíne 12.11.2012 PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o., Exnárova 45, 821 03 Bratislava 56,00 € 05.11.2012 Objednávka
P 129/2012 prenájom priestorov v termíne 14.11.2012 na seminár k ICCS 2009 s počtom účastníkov cca 30 osôb MEDIAHAUS, s.r.o., Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra 72,00 € 05.11.2012 Objednávka
P 129/2012b občerstvenie na seminár k ICCS 2009 v zariadení MEDIAHAUS, s.r.o., Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra, v termíne 14.11.2012 Ing. Dušan Ondrek, Poštová 1250/27, 94106 Komjatice, (prevádzka: Mediacafe Restaurant, Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra) 24,00 € 05.11.2012 Objednávka
P 130/2012 prenájom priestorov v zariadení TeleDom - Vzdelávacie centrum, Timonova 27, 040 01 Košice, dňa 22.11.2012 na seminár k ICCS 2009 (počet účastníkov - cca 30 osôb) Novitech Partner s.r.o., Moyzesova 58, 040 01 Košice, (prevádzka: TeleDom - Vzdelávacie centrum, Timonova 27, 040 01 Košice) 200,60 € 05.11.2012 Objednávka
P 130/2012b občerstvenie na seminár k ICCS 2009 v zariadení TeleDom - Vzdelávacie centrum, Timonova 27, 040 01 Košice, v termíne 22.11.2012 Novitech Partner s.r.o., Moyzesova 58, 040 01 Košice, (prevádzka: TeleDom Reštaurácia, Timonova 27, 040 01 Košice) 65,10 € 05.11.2012 Objednávka
P 131/2012 ubytovanie pre 2 lektorov seminára k ICCS 2009 v Penzióne COLOSSEO Residence, Južná trieda 1, 040 01 Košice – Juh, v termíne 21./22.2012 vrátane mestského poplatku KOMO INVEST s.r.o., Štúrova 2, 040 01 Košice 62,00 € 05.11.2012 Objednávka
P 125/2012 poskytnutie obeda a nápoja cca 49 účastníkom seminára "Finančná a štatistická gramotnosť žiakov v kontexte medzinárodných štúdií" v termíne 06.11.2012 v priestoroch VŠ internátu Družba, Botanická 25, 842 14 Bratislava Almanach s.r.o., Hrušovská 8/A, 821 07 Bratislava 196,00 € 02.11.2012 Objednávka
P 126/2012 poskytnutie obeda a nápoja cca 37 účastníkom seminára "Finančná a štatistická gramotnosť žiakov v kontexte medzinárodných štúdií" v termíne 07.11.2012 v zariadení VetBar, Cesta pod Hradovou 13/A, 040 01 Košice-Sever MVDr. Ján Hrubovčák, Ortáše 12, 044 44 Ploské 148,00 € 02.11.2012 Objednávka
P 127/2012 poskytnutie obeda a nápoja cca 35 účastníkom seminára "Finančná a štatistická gramotnosť žiakov v kontexte medzinárodných štúdií" v termíne 08.11.2012 v stravovacom zariadení Nová menza, Vysokoškolákov 26, 010 08 Žilina Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 140,00 € 02.11.2012 Objednávka
76/2012 prenájom miestnosti v termíne 19.11.2012 na školenie školských koordinátorov a administrátorov štúdií TALIS a ICILS Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, 827 29 Bratislava 210,00 € 31.10.2012 Objednávka
77/2012 prenájom priestorov a prezentačnej techniky v termíne 22.11.2012 na školenie k hlavnej štúdii TALIS a ICILS Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice - Sever 144,00 € 31.10.2012 Objednávka
P 118/2012 nákup kancelárskych potrieb (obálky; akt. 3.1) Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 49,77 € 31.10.2012 Objednávka
P 119/2012 poskytnutie obeda a nápoja cca 169 účastníkom seminára "Hodnotenie a indikátory kvality vzdelávania..." v termíne 05.11.2012 v priestoroch Kongresového centra Vysokoškolského internátu Družba, Botanická 25, 842 14 Bratislava Almanach s.r.o., Hrušovská 8/A, 821 07 Bratislava 676,00 € 31.10.2012 Objednávka
P 120/2012 poskytnutie obeda a nápoja cca 137 účastníkom seminára "Hodnotenie a indikátory kvality vzdelávania..." v termíne 06.11.2012 v priestoroch Hotela MIKADO, Hollého 11, 949 01 Nitra LL real invest, s.r.o., Štúrova 165, 949 01 Nitra 548,00 € 31.10.2012 Objednávka
P 121/2012 poskytnutie obeda a nápoja cca 174 účastníkom seminára "Hodnotenie a indikátory kvality vzdelávania..." v termíne 07.11.2012 v priestoroch Hotela Slovakia Žilina, Námestie Ľ. Štúra 2, 010 01 Žilina HOTEL SLOVAKIA, s.r.o., Námestie Ľ. Štúra 2, 010 01 Žilina 696,00 € 31.10.2012 Objednávka
P 122/2012 poskytnutie obeda a nápoja cca 76 účastníkom seminára "Hodnotenie a indikátory kvality vzdelávania..." v termíne 08.11.2012 v priestoroch Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Lomonosova 2797/6, 918 54 Trnava Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosova 2797/6, 918 54 Trnava 304,00 € 31.10.2012 Objednávka
P 123/2012 poskytnutie obeda a nápoja cca 144 účastníkom seminára "Hodnotenie a indikátory kvality vzdelávania..." v termíne 09.11.2012 v priestoroch Mestského úradu, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica Mesto Banská Bystrica, Mestský úrad, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica 576,00 € 31.10.2012 Objednávka
P 124/2012 poskytnutie obeda a nápoja cca 82 účastníkom seminára "Hodnotenie a indikátory kvality vzdelávania..." v termíne 12.11.2012 v zariadení Gastrocentrum, školský závod, Hviezdoslavova 5, 911 01 Trenčín Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P., Jilemnického 24, 912 50 Trenčín 328,00 € 31.10.2012 Objednávka
74/2012 dodanie a potlač reklamných predmetov pre účastníkov seminárov k medzinárodným štúdiám OECD TALIS a IEA ICILS CreoCom, s.r.o., Nitrianska 5, 917 01 Trnava 3 132,60 € 30.10.2012 Objednávka
75/2012 prenájom priestorov a prezentačnej techniky v zariadení Konzultačné stredisko Liptovský Mikuláš, Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš, v termíne 23.11.2012 na školenie školských koordinátorov a administrátorov štúdií TALIS a ICILS Bankovní institut vysoká škola, a.s., organizačná zložka, Námestie slobody 3, 974 01 Banská Bystrica 144,00 € 30.10.2012 Objednávka
78/2012 služby IT technika na zabezpečenie migrácie OTRS systému Websupport, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava 378,00 € 30.10.2012 Objednávka
P 110/2012 poskytnutie obeda a nápoja 157 účastníkom odborného seminára s názvom "Hodnotenie a indikátory kvality vzdelávania...“ v termíne 29.10.2012 v Hoteli LINEAS, Budovateľská 14, 080 01 Prešov LINEAS, s.r.o., Budovateľská 14, 080 01 Prešov 628,00 € 26.10.2012 Objednávka
P 109/2012 poskytnutie obeda a nápoja 146 účastníkom odborného seminára "Hodnotenie a indikátory kvality vzdelávania..." v termíne 30.10.2012 v priestoroch ŠD Boženy Němcovej 1 Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice - Sever 584,00 € 26.10.2012 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »