Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 13889
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000023209 Tablet SAMSUNG GALAXY Note 10.1 DWC Slovakia a.s. 9 120 000,00 € Objednávka
0000042690 Enrollment for Education Solutions licencie DNS a.s. 1 238 087,82 € 24.07.2020 Objednávka
0000040961 Matematika z Fínska Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 890 310,00 € 19.05.2019 Objednávka
0000040961 Matematika z Fínska Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 890 310,00 € 19.05.2019 Objednávka
0000040961 Matematika z Fínska Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 890 310,00 € 19.05.2019 Objednávka
0000041498 Požiadavka na zmenu č. SRS012 projekt EVSRŠ DWC Slovakia a.s. 575 922,00 € 09.09.2019 Objednávka
0000027434 Na základe Vašej ponuky si u Vás v súlade so Zmluvou o poskytovaníslužieb podpory Microsoft Premier Support č. 1407/2008 Microsoft Slovakia s.r.o. 497 664,00 € 08.12.2016 Objednávka
0000021981 techn.zhodn.soft. licencií pre EU BA Atos IT Solutions and Services s.r.o. 483 499,20 € 24.05.2013 Objednávka
0000020145 projekt SOFIA 2 - etapa 3 Atos IT Solutions and Services s.r.o. 465 322,20 € 07.03.2012 Objednávka
0000020340 Technické zhodnotenie servera, softvéru Atos IT Solutions and Services s.r.o. 425 840,99 € 16.05.2012 Objednávka
0000021865 Technické zhod. servera, softvéru Atos IT Solutions and Services s.r.o. 425 840,99 € 29.04.2013 Objednávka
0000041497 Požiadavka na zmenu č. SRS011 projekt EVSRŠ DWC Slovakia a.s. 301 128,00 € 09.09.2019 Objednávka
0000042927 BPM Konfigurácia cloud prostredia Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 278 556,00 € 23.10.2020 Objednávka
0000041298 Preberanie údajov z CSRÚ - informácie o uchádzačoch o zamestnanie DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 255 756,00 € 03.06.2019 Objednávka
0000041298 Preberanie údajov z CSRÚ - informácie o uchádzačoch o zamestnanie DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 255 756,00 € 03.06.2019 Objednávka
0000041298 Preberanie údajov z CSRÚ - informácie o uchádzačoch o zamestnanie DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 255 756,00 € 03.06.2019 Objednávka
0000041500 Požiadavka na zmenu č.SRŠ014 projekt EVSRŠ DWC Slovakia a.s. 223 644,00 € 09.09.2019 Objednávka
0000041496 Požiadavka na zmenu č. SI004 projekt EVSRŠ DWC Slovakia a.s. 222 774,00 € 13.09.2019 Objednávka
0000040629 V zmysle našej Rámcovej zmluvy č. 0994/2018 zo dňa 4. októbra 2018 aDodatku 1 č. 0995/2018 zo dňa 5. októbra 2018 o posk SWAN, a.s. 222 584,22 € 25.02.2019 Objednávka
0000023592 výpočtová technika podľa prílohy Aliter Technologies, a.s. 219 565,32 € 21.04.2014 Objednávka
0000029830 Objednávame si u Vás v súlade s Rámcovou dohodou 1045/2017 a v zmysleprojektu Komplexné poradenstvo pre Operačný program Grant Thornton Advisory s.r.o. 199 080,00 € 16.07.2018 Objednávka
0000041499 Požiadavka na zmenu č. SRS013 projekt EVSRŠ DWC Slovakia a.s. 193 710,00 € 09.09.2019 Objednávka
0000041355 obj. sl. v zm. Zadáv. listu č. 7 Grant Thornton Advisory s.r.o. 193 392,00 € 24.07.2019 Objednávka
0000041432 obj. sl. v zm. Zadáv. listu č. 7 Grant Thornton Advisory s.r.o. 193 392,00 € 16.08.2019 Objednávka
0000041432 obj. sl. v zm. Zadáv. listu č. 7 Grant Thornton Advisory s.r.o. 193 392,00 € 16.08.2019 Objednávka
0000040126 Nákup učebníc: "Vlastiveda pre 4. ročník ZŠ" a "Metodická príručka preučiteľa k učebnici Vlastiveda pre 4. ročník ZŠ" ad Patria I. spol.s r.o., 179 733,05 € 04.10.2018 Objednávka
0000042434 Nákup hotových učebníc schválených v súlade s inovovaným Štátnymvzdelávacím programom používaných v školách, ktoré si šk Aitec, s.r.o. 168 586,00 € 15.04.2020 Objednávka
0000029760 Nákup učebníc: „Prírodoveda pre 4. ročník ZŠ", „Prírodoveda pre 4.ročník ZŠ s VJM" a „Metodická príručka pre učiteľa k u EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 167 779,51 € 25.06.2018 Objednávka
0000040987 Rozšírenie Check Point riešenia ANASOFT APR, spol. s.r.o. 159 900,00 € 18.05.2019 Objednávka
0000040987 Rozšírenie Check Point riešenia ANASOFT APR, spol. s.r.o. 159 900,00 € 18.05.2019 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »