Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 12007
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000023209 Tablet SAMSUNG GALAXY Note 10.1 DWC Slovakia a.s. 9 120 000,00 € Objednávka
0000040961 Matematika z Fínska Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 890 310,00 € 19.05.2019 Objednávka
0000040961 Matematika z Fínska Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 890 310,00 € 19.05.2019 Objednávka
0000027434 Na základe Vašej ponuky si u Vás v súlade so Zmluvou o poskytovaníslužieb podpory Microsoft Premier Support č. 1407/2008 Microsoft Slovakia s.r.o. 497 664,00 € 08.12.2016 Objednávka
0000021981 techn.zhodn.soft. licencií pre EU BA Atos IT Solutions and Services s.r.o. 483 499,20 € 24.05.2013 Objednávka
0000020145 projekt SOFIA 2 - etapa 3 Atos IT Solutions and Services s.r.o. 465 322,20 € 07.03.2012 Objednávka
0000020340 Technické zhodnotenie servera, softvéru Atos IT Solutions and Services s.r.o. 425 840,99 € 16.05.2012 Objednávka
0000021865 Technické zhod. servera, softvéru Atos IT Solutions and Services s.r.o. 425 840,99 € 29.04.2013 Objednávka
0000041298 Preberanie údajov z CSRÚ - informácie o uchádzačoch o zamestnanie DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 255 756,00 € 03.06.2019 Objednávka
0000040629 V zmysle našej Rámcovej zmluvy č. 0994/2018 zo dňa 4. októbra 2018 aDodatku 1 č. 0995/2018 zo dňa 5. októbra 2018 o posk SWAN, a.s. 222 584,22 € 25.02.2019 Objednávka
0000023592 výpočtová technika podľa prílohy Aliter Technologies, a.s. 219 565,32 € 21.04.2014 Objednávka
0000029830 Objednávame si u Vás v súlade s Rámcovou dohodou 1045/2017 a v zmysleprojektu Komplexné poradenstvo pre Operačný program Grant Thornton Advisory s.r.o. 199 080,00 € 16.07.2018 Objednávka
0000041355 obj. sl. v zm. Zadáv. listu č. 7 Grant Thornton Advisory s.r.o. 193 392,00 € 24.07.2019 Objednávka
0000041432 obj. sl. v zm. Zadáv. listu č. 7 Grant Thornton Advisory s.r.o. 193 392,00 € 16.08.2019 Objednávka
0000040126 Nákup učebníc: "Vlastiveda pre 4. ročník ZŠ" a "Metodická príručka preučiteľa k učebnici Vlastiveda pre 4. ročník ZŠ" ad Patria I. spol.s r.o., 179 733,05 € 04.10.2018 Objednávka
0000029760 Nákup učebníc: „Prírodoveda pre 4. ročník ZŠ", „Prírodoveda pre 4.ročník ZŠ s VJM" a „Metodická príručka pre učiteľa k u EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 167 779,51 € 25.06.2018 Objednávka
0000040987 Rozšírenie Check Point riešenia ANASOFT APR, spol. s.r.o. 159 900,00 € 18.05.2019 Objednávka
0000040987 Rozšírenie Check Point riešenia ANASOFT APR, spol. s.r.o. 159 900,00 € 18.05.2019 Objednávka
0000040987 Rozšírenie Check Point riešenia ANASOFT APR, spol. s.r.o. 159 900,00 € 18.05.2019 Objednávka
0000027367 Multifunkčné sieťové zariadenie Vision IT Solutions, a.s. 156 500,00 € 04.11.2016 Objednávka
0000041356 obj. sl. v zmy. Zadávav. listu č. 8 Grant Thornton Advisory s.r.o. 156 420,00 € 24.07.2019 Objednávka
0000041431 obj. sl. v zm. Zadáv. listu č. 8 Grant Thornton Advisory s.r.o. 156 420,00 € 16.08.2019 Objednávka
0000021066 tech.zhod.servera, hardv.maintenance Atos IT Solutions and Services s.r.o. 151 240,99 € 24.10.2012 Objednávka
0000020652 tech.zhod.servera, hardv.maintenance Atos IT Solutions and Services s.r.o. 151 240,99 € 31.07.2012 Objednávka
0000022270 hard. maintenance-techn.zhodnot. servera Atos IT Solutions and Services s.r.o. 151 240,99 € 05.08.2013 Objednávka
0000029641 učebnice Aitec, s.r.o. 138 532,78 € 30.05.2018 Objednávka
0000040998 Nákup učebníc:Prvouka pre 1. ročník ZŠPrvouka pre 1. ročník ZŠ s VJM (preklad) Aitec, s.r.o. 138 281,00 € 10.05.2019 Objednávka
0000029074 Objednávame si u Vás v zmysle Kúpnej zmluvy č. Z201766100_Z dodaniezákazky „IKT PRE SŠF EÚ" v počte:Osobný počítač – 130 SOITRON, s.r.o. 135 000,00 € 20.12.2017 Objednávka
0000029759 Nákup učebníc: „Prírodoveda pre 3. ročník ZŠ", „Prírodoveda pre 3.ročník ZŠ s VJM" a „Metodická príručka pre učiteľa k u EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 130 357,30 € 25.06.2018 Objednávka
0000028258 Nákup učebnice "Prvouka pre 1. ročník základnej školy" na základeschváleného edičného plánu na rok 2017 a čl. 7. bodu 7. Aitec, s.r.o. 122 999,80 € 13.06.2017 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »