Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 22677
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000000917 účastnícky poplatok E@I 90,00 € 25.05.2041 Faktúra
0000001088 účastnícky poplatok za seminár Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o. 381,60 € 20.06.2019 Faktúra
0000001077 účastnícky poplatok za školenie IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. 152,40 € 19.06.2019 Faktúra
0000001080 účastnícky poplatok za školenie EDOS-PEM s.r.o. 237,00 € 19.06.2019 Faktúra
0000001066 účastnícky poplatok za školenie EDOS-PEM s.r.o. 345,00 € 18.06.2019 Faktúra
0000001044 násled.hygien.reaudit MIOMED s.r.o. 1 104,00 € 13.06.2019 Faktúra
0000001045 lek.prevent.prehl.-5/19 MIOMED s.r.o. 172,80 € 13.06.2019 Faktúra
0000001048 právne služby-5/2019 MAPLE & FISH s.r.o. LAW FIRM 19 386,00 € 13.06.2019 Faktúra
0000001023 vod.,stoč.,zrážky-Búdkova Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 359,42 € 12.06.2019 Faktúra
0000001031 servis has.prístr.-Pion. monte pbs s.r.o. 126,67 € 12.06.2019 Faktúra
0000001035 letenka SKYTRAVEL s.r.o. 514,20 € 12.06.2019 Faktúra
0000001024 vod.,stoč.,zrážky-Pionier Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 14,40 € 12.06.2019 Faktúra
0000001032 servis has.prístr.-Strom. monte pbs s.r.o. 859,21 € 12.06.2019 Faktúra
0000001018 účastnícky poplatok za seminár creatio eu, s.r.o. 288,00 € 11.06.2019 Faktúra
0000001019 účastnícky poplatok za seminár PROEKO, s.r.o. 158,00 € 11.06.2019 Faktúra
0000001020 vešiaky Möbelix SK, s.r.o. 225,00 € 11.06.2019 Faktúra
0000001021 brigádnicke práce-5/2019 APPEL COUNSELLING, s.r.o. 1 429,65 € 11.06.2019 Faktúra
0000001007 účastnícky poplatok za seminár EDOS-PEM s.r.o. 288,00 € 10.06.2019 Faktúra
0000001005 chladničky Internet Mall Slovakia, s.r.o. 995,00 € 10.06.2019 Faktúra
0000001004 preddavok na nastavenie DEKVS Slovenská pošta a.s. 2 000,00 € 10.06.2019 Faktúra
0000001006 predpl.časop.-STN ISO/IEC Úrad pre normalizáciu, metrológiu, skúšobníctvo 38,40 € 10.06.2019 Faktúra
0000000997 Dátové služby-5/19 Slovak Telekom, a.s. 156,00 € 10.06.2019 Faktúra
0000000988 zrážk.voda,Černyš. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 82,94 € 10.06.2019 Faktúra
0000000996 popl. za tel. služby Slovak Telekom, a.s. 2 478,13 € 10.06.2019 Faktúra
0000000989 stočné, B.Bystrica Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 62,12 € 10.06.2019 Faktúra
0000001012 refundácia cestovného Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 64,10 € 10.06.2019 Faktúra
0000000995 Virtual Voice Net-5/19 Slovak Telekom, a.s. 3 370,54 € 10.06.2019 Faktúra
0000001017 ubytov.štud.z ČĽR-6/19 Univerzita Komenského 72,53 € 10.06.2019 Faktúra
0000000987 viazací stroj Fellowes PAPERA s.r.o. 144,00 € 07.06.2019 Faktúra
0000000984 papierové utierky Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 451,20 € 06.06.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »