Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 12007
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000041467 Oprava výťahu Stromová PROFI Výťahy s.r.o. 39,60 € 13.08.2019 Objednávka
0000041526 tonery PAPERA s.r.o. 1 214,54 € 13.08.2019 Objednávka
0000041528 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 265,20 € 13.08.2019 Objednávka
0000041423 preklad zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolskéhovzdelávania zo SJL do ANJ LEXMAN TEN s.r.o. 1 695,10 € 12.08.2019 Objednávka
0000041449 mesačná kontrola EPS - 08/2019 DAD-TEL, s.r.o. 71,58 € 12.08.2019 Objednávka
0000041452 mesačná kontrola EPS - 08/2019 DAD-TEL, s.r.o. 57,72 € 12.08.2019 Objednávka
0000041451 mesačná kontrola EPS - 08/2019 DAD-TEL, s.r.o. 47,82 € 12.08.2019 Objednávka
0000041450 štvrťročná kontrola EPS - 2.Q/19 DAD-TEL, s.r.o. 101,88 € 12.08.2019 Objednávka
0000041453 Revízie výťahov 08/2019 PROFI Výťahy s.r.o. 192,00 € 12.08.2019 Objednávka
0000041525 tonery PAPERA s.r.o. 273,36 € 12.08.2019 Objednávka
0000041418 Prekládky zariadení DATALAN, a.s. 3 888,00 € 09.08.2019 Objednávka
0000041410 Mimozáručná oprava HP P6350 EVA Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. 914,45 € 08.08.2019 Objednávka
0000041412 Návrh zavedenia Manažmentu údajov Octigon, a.s. 75 600,00 € 08.08.2019 Objednávka
0000041524 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 553,82 € 08.08.2019 Objednávka
0000041396 Hromadná licencia judikaty.info EUROGENIUS GROUP s.r.o. 4 788,00 € 07.08.2019 Objednávka
0000041408 letenka,pôsobenie v Európskej škole v Alicante,ŠpanielskoAlicante-Madrid-Viedeň-Madrid-Alicante MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 353,86 € 07.08.2019 Objednávka
0000041434 Výroba loga Igor Rehánek-DESIGN STUDIO R 2 219,00 € 07.08.2019 Objednávka
0000041488 servis.práce BA 513 UI Auto Lamač spol. s r.o. 219,32 € 07.08.2019 Objednávka
0000041487 servis.práce BL 073GK Auto Lamač spol. s r.o. 367,34 € 07.08.2019 Objednávka
0000041398 letenka,lektorské pôsobenie,Francúzsko-Paríž MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 222,35 € 06.08.2019 Objednávka
0000041398 letenka,lektorské pôsobenie,Francúzsko-Paríž MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 222,35 € 06.08.2019 Objednávka
0000041436 Servis multifunkčných tlačiarní DATASEP s.r.o. 639,24 € 06.08.2019 Objednávka
0000041417 hyg.poitreby PAPERA s.r.o. 1 098,90 € 06.08.2019 Objednávka
0000041397 Nákup hotových učebníc schválených v súlade s inovovaným Štátnymvzdelávacím programom používaných v školách, ktoré si šk Aitec, s.r.o. 2 090,00 € 05.08.2019 Objednávka
0000041395 Preklad LEXMAN TEN s.r.o. 48,45 € 05.08.2019 Objednávka
0000041490 Box archivny330x260x110 PAPERA s.r.o. 145,67 € 05.08.2019 Objednávka
0000041392 Objednávame si u Vás dodanie 3ks klimatizácií a ich montáž vrátanedopravy pre potreby sekcie štrukturálnych fondov EÚ,H Kocur, s.r.o 5 995,20 € 02.08.2019 Objednávka
0000041466 Oprava výťahu Stromová PROFI Výťahy s.r.o. 104,40 € 02.08.2019 Objednávka
0000041454 Energetické certifikáty na objekty TWG-energo, s.r.o. 2 460,00 € 02.08.2019 Objednávka
0000041415 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 32,88 € 02.08.2019 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »