Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 22781
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000000846 odpadkové koše PAPERA s.r.o. 32,76 € 20.05.2019 Faktúra
0000000860 kancelárske potreby PAPERA s.r.o. 262,08 € 20.05.2019 Faktúra
0000000852 preklady,tlmočenie LEXMAN TEN s.r.o. 1 734,54 € 20.05.2019 Faktúra
0000000862 tonery PAPERA s.r.o. 1 114,92 € 20.05.2019 Faktúra
0000000863 účast.popl.-Educat.Innov. Tallinn University 350,00 € 20.05.2019 Faktúra
0000000839 účastnícky poplatok za školenie EDOS-PEM s.r.o. 237,00 € 17.05.2019 Faktúra
0000000838 predlž.káble,žiarivka PC SEMA, s.r.o. 371,64 € 17.05.2019 Faktúra
0000000822 refundácia cestovného Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 52,90 € 17.05.2019 Faktúra
0000000824 vodné,stočné,zrážky Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 413,99 € 17.05.2019 Faktúra
0000000827 telekomu.práce 02/2019 mikcom, s. r. o. 786,25 € 17.05.2019 Faktúra
0000000837 žiarivka PC SEMA, s.r.o. 36,00 € 17.05.2019 Faktúra
0000000823 prípravné práce,Stromova1 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 372,00 € 17.05.2019 Faktúra
0000000826 dopl.kabel.,Černyševského mikcom, s. r. o. 1 792,37 € 17.05.2019 Faktúra
0000000825 telekomunikačné práce mikcom, s. r. o. 761,50 € 17.05.2019 Faktúra
0000000835 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 354,90 € 17.05.2019 Faktúra
0000000840 ubytovanie-5/2019 Univerzita Komenského 487,65 € 17.05.2019 Faktúra
0000000828 spravodaj.servis 4/2019 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 1 410,00 € 17.05.2019 Faktúra
0000000834 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 214,41 € 17.05.2019 Faktúra
0000000831 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 499,12 € 17.05.2019 Faktúra
0000000829 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 621,90 € 17.05.2019 Faktúra
0000000830 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 594,19 € 17.05.2019 Faktúra
0000000833 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 861,95 € 17.05.2019 Faktúra
0000000836 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 699,41 € 17.05.2019 Faktúra
0000000832 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 656,57 € 17.05.2019 Faktúra
0000000818 výroba a realizácia prác Igor Rehánek-DESIGN STUDIO R 1 694,00 € 16.05.2019 Faktúra
0000000817 služby podpory prevádzky DWC Slovakia a.s. 23 880,00 € 16.05.2019 Faktúra
0000000820 kancelársky nábytok PAPERA s.r.o. 2 625,12 € 16.05.2019 Faktúra
0000000819 kancelárske potreby PAPERA s.r.o. 99,95 € 16.05.2019 Faktúra
0000000809 letenka GURS, s.r.o. 748,46 € 15.05.2019 Faktúra
0000000810 ubytovanie internát Univerzita Komenského 72,53 € 15.05.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »