Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 24936
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000001910 tlač publikácie Stredná odborná škola polygrafická 4 031,21 € 04.10.2019 Faktúra
0000001910 tlač publikácie Stredná odborná škola polygrafická 4 031,21 € 04.10.2019 Faktúra
0000001910 tlač publikácie Stredná odborná škola polygrafická 4 031,21 € 04.10.2019 Faktúra
0000001904 vod.,stoč.,zrážky-Hanul. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 307,27 € 04.10.2019 Faktúra
0000001904 vod.,stoč.,zrážky-Hanul. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 307,27 € 04.10.2019 Faktúra
0000001904 vod.,stoč.,zrážky-Hanul. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 307,27 € 04.10.2019 Faktúra
0000001913 ubyt.a strav.služby Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 3 530,37 € 04.10.2019 Faktúra
0000001913 ubyt.a strav.služby Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 3 530,37 € 04.10.2019 Faktúra
0000001913 ubyt.a strav.služby Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 3 530,37 € 04.10.2019 Faktúra
0000001908 preklad s revíziou LEXMAN TEN s.r.o. 1 661,80 € 04.10.2019 Faktúra
0000001908 preklad s revíziou LEXMAN TEN s.r.o. 1 661,80 € 04.10.2019 Faktúra
0000001908 preklad s revíziou LEXMAN TEN s.r.o. 1 661,80 € 04.10.2019 Faktúra
0000001912 letenka I&E Company, s.r.o. 660,10 € 04.10.2019 Faktúra
0000001912 letenka I&E Company, s.r.o. 660,10 € 04.10.2019 Faktúra
0000001912 letenka I&E Company, s.r.o. 660,10 € 04.10.2019 Faktúra
0000001905 búracie práce,Tomášikova R+S Service, s.r.o. 21 165,60 € 04.10.2019 Faktúra
0000001905 búracie práce,Tomášikova R+S Service, s.r.o. 21 165,60 € 04.10.2019 Faktúra
0000001905 búracie práce,Tomášikova R+S Service, s.r.o. 21 165,60 € 04.10.2019 Faktúra
0000001909 tlačové služby Stredná odborná škola polygrafická 6 036,60 € 04.10.2019 Faktúra
0000001909 tlačové služby Stredná odborná škola polygrafická 6 036,60 € 04.10.2019 Faktúra
0000001909 tlačové služby Stredná odborná škola polygrafická 6 036,60 € 04.10.2019 Faktúra
0000001916 právne služby-8/2019 MAPLE & FISH s.r.o. LAW FIRM 15 303,60 € 04.10.2019 Faktúra
0000001916 právne služby-8/2019 MAPLE & FISH s.r.o. LAW FIRM 15 303,60 € 04.10.2019 Faktúra
0000001916 právne služby-8/2019 MAPLE & FISH s.r.o. LAW FIRM 15 303,60 € 04.10.2019 Faktúra
0000001906 práce a služ.VT-3.Q/19 Slovenská technická univerzita 478,01 € 04.10.2019 Faktúra
0000001906 práce a služ.VT-3.Q/19 Slovenská technická univerzita 478,01 € 04.10.2019 Faktúra
0000001906 práce a služ.VT-3.Q/19 Slovenská technická univerzita 478,01 € 04.10.2019 Faktúra
0000001911 ubytovanie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 200,00 € 04.10.2019 Faktúra
0000001911 ubytovanie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 200,00 € 04.10.2019 Faktúra
0000001911 ubytovanie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 200,00 € 04.10.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »