Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 23261
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000001388 štvrťroč.kontr.EZS/TPS SecuriLas, s.r.o. 498,52 € 19.07.2019 Faktúra
0000001403 refundácia cestovného Technická univerzita Zvolen 19,36 € 19.07.2019 Faktúra
0000001392 refundácia cestovného Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 136,50 € 19.07.2019 Faktúra
0000001389 vodné,stočné-Búdkova Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 158,26 € 19.07.2019 Faktúra
0000001399 prev.nehnut.majet.-2.Q/19 Centrum vedecko technických informácií SR 12 440,09 € 19.07.2019 Faktúra
0000001401 právne služby-1.-13.6/19 MAPLE & FISH s.r.o. LAW FIRM 14 882,40 € 19.07.2019 Faktúra
0000001400 právne služby MAPLE & FISH s.r.o. LAW FIRM 570,00 € 19.07.2019 Faktúra
0000001402 právne služby-14.-30.6/19 MAPLE & FISH s.r.o. LAW FIRM 3 110,40 € 19.07.2019 Faktúra
0000001398 revízie výťahov-7/19 PROFI Výťahy s.r.o. 192,00 € 19.07.2019 Faktúra
0000001397 servisné práce-BA 121ZG Auto Lamač spol. s r.o. 540,00 € 19.07.2019 Faktúra
0000001395 čistenie služ.vozidiel Euro steps, s.r.o. 141,60 € 19.07.2019 Faktúra
0000001396 servisné práce-BA 408VC Auto Lamač spol. s r.o. 1 320,00 € 19.07.2019 Faktúra
0000001394 učebnice RNDr. Jela Šimeková - PROXIMA PRESS 10 138,70 € 19.07.2019 Faktúra
0000001393 učebnice RNDr. Jela Šimeková - PROXIMA PRESS 15 588,10 € 19.07.2019 Faktúra
0000001369 vyúčtovacia fa - CEEPUS za 2.Q/2019 SAIA, n.o 117 311,57 € 18.07.2019 Faktúra
0000001370 vyúčt.faktúra-Akademické mobility za 2.Q/2019 SAIA, n.o 48 369,06 € 18.07.2019 Faktúra
0000001378 vyúčtovacia faktúra programu NŠP za 2.O/2019 SAIA, n.o. 298 485,40 € 18.07.2019 Faktúra
0000001379 vyúčt.fa NŠP-2.Q SAIA, n.o. 48 293,65 € 18.07.2019 Faktúra
0000001368 vyúčt.fa-Rak.-Slov.,-2.Q SAIA, n.o. 36 232,17 € 18.07.2019 Faktúra
0000001383 refundácia cestovného Technická univerzita v Košiciach 50,96 € 18.07.2019 Faktúra
0000001382 refundácia cestovného Slovenská technická univerzita 18,32 € 18.07.2019 Faktúra
0000001381 refundácia cestovného Prešovská univerzita 46,80 € 18.07.2019 Faktúra
0000001380 refundácia cestovného Prešovská univerzita 92,40 € 18.07.2019 Faktúra
0000001371 vod.,stoč.,zrážky-Strom.1 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 371,64 € 18.07.2019 Faktúra
0000001386 nájom rohoží,Strom.9 Salesianer Miettex, s.r.o. 38,60 € 18.07.2019 Faktúra
0000001377 dobroop.k fa 9001230484 Slovenská pošta a.s. 40,76 € 18.07.2019 Faktúra
0000001372 vod.,stoč.,zrážky-Černyš. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 103,03 € 18.07.2019 Faktúra
0000001384 nájom rohoží,Strom.1 Salesianer Miettex, s.r.o. 87,94 € 18.07.2019 Faktúra
0000001387 nájom rohoží,Černyš. Salesianer Miettex, s.r.o. 42,14 € 18.07.2019 Faktúra
0000001373 pohonné hmoty 1.7.-15.7. Slovnaft, a.s. 2 107,81 € 18.07.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »