Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 24936
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000002010 údržba SAP software-4.Q SAP Slovensko s.r.o 135 413,16 € 16.10.2019 Faktúra
0000002012 čl.príspevok-ESS ERIC ESS ERIC Headquarters 43 710,00 € 16.10.2019 Faktúra
0000001996 overenie certif.ECDL Slovenská informatická spoločnosť 16,00 € 15.10.2019 Faktúra
0000001998 právne služby-9/2019 MAPLE & FISH s.r.o. LAW FIRM 1 333,80 € 15.10.2019 Faktúra
0000002001 servis.služby-podp.UNIKAN Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 46 200,00 € 15.10.2019 Faktúra
0000001997 právne služby-9/2019 JUDr. Anna Orthová, advokátka Advokátska kancelária 5 928,00 € 15.10.2019 Faktúra
0000001995 občerstvenie-repre OFFICE DEPOT s.r.o. 278,49 € 15.10.2019 Faktúra
0000001995 občerstvenie-repre OFFICE DEPOT s.r.o. 278,49 € 15.10.2019 Faktúra
0000001995 občerstvenie-repre OFFICE DEPOT s.r.o. 278,49 € 15.10.2019 Faktúra
0000002000 integrácia AIS2-IS Sofia Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 72 072,00 € 15.10.2019 Faktúra
0000001978 telekomunik.práce mikcom, s. r. o. 1 449,00 € 14.10.2019 Faktúra
0000001980 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 179,17 € 14.10.2019 Faktúra
0000001983 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 1 279,35 € 14.10.2019 Faktúra
0000001981 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 1 068,26 € 14.10.2019 Faktúra
0000001984 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 2 117,34 € 14.10.2019 Faktúra
0000001986 letenky MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 715,50 € 14.10.2019 Faktúra
0000001985 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 2 117,34 € 14.10.2019 Faktúra
0000001990 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 631,25 € 14.10.2019 Faktúra
0000001991 balík služieb,vo-portal Global Procurement s.r.o. 336,00 € 14.10.2019 Faktúra
0000001992 videoslužby-inf.semináre Mill Valley s.r.o. 1 080,00 € 14.10.2019 Faktúra
0000001989 kytica Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. 50,00 € 14.10.2019 Faktúra
0000001989 kytica Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. 50,00 € 14.10.2019 Faktúra
0000001989 kytica Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. 50,00 € 14.10.2019 Faktúra
0000001988 refundácia cestovného Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 47,14 € 14.10.2019 Faktúra
0000001987 refundácia cestovného Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 7,60 € 14.10.2019 Faktúra
0000001993 cateringové služby Pavol Hideghéty 1 276,20 € 14.10.2019 Faktúra
0000001994 cateringové služby Pavol Hideghéty 920,34 € 14.10.2019 Faktúra
0000001982 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 478,55 € 14.10.2019 Faktúra
0000001979 odstránenie havárie ZB COLOR, s.r.o. 2 309,88 € 14.10.2019 Faktúra
0000001974 účastnícky poplatok Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka 405,60 € 11.10.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »