Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 22877
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000001168 letenka SKYTRAVEL s.r.o. 780,90 € 27.06.2019 Faktúra
0000001174 refundácia cestovného Univerzita Konštantína Filozofa 4,80 € 27.06.2019 Faktúra
0000001150 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 1 170,48 € 27.06.2019 Faktúra
0000001175 refundácia cestovného Univerzita Mateja Bela 4,80 € 27.06.2019 Faktúra
0000001176 refundácia cestovného Katolícka univerzita 30,42 € 27.06.2019 Faktúra
0000001158 roč.kontr.detsk.ihriska Michal Paulovič 96,00 € 27.06.2019 Faktúra
0000001152 ročná kontrola pož.rozhl. DAD-TEL, s.r.o. 191,16 € 27.06.2019 Faktúra
0000001153 štvrťroč.kontr.EPS-2.Q DAD-TEL, s.r.o. 105,12 € 27.06.2019 Faktúra
0000001155 mesač.kontr.EPS-6/19 DAD-TEL, s.r.o. 47,82 € 27.06.2019 Faktúra
0000001154 mesač.kontr.EPS-6/19 DAD-TEL, s.r.o. 47,82 € 27.06.2019 Faktúra
0000001159 vypracovanie analýzy Octigon, a.s. 6 840,00 € 27.06.2019 Faktúra
0000001145 repre-občerstvenie OFFICE DEPOT s.r.o. 407,97 € 26.06.2019 Faktúra
0000001148 elektro-materiál PC SEMA, s.r.o. 1 860,00 € 26.06.2019 Faktúra
0000001144 refundácia cestovného Technická univerzita v Košiciach 7,10 € 25.06.2019 Faktúra
0000001143 učebnice EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 149 663,80 € 25.06.2019 Faktúra
0000001142 učebnice Aitec, s.r.o. 12 672,00 € 25.06.2019 Faktúra
0000001103 refundácia cestovného Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 189,76 € 24.06.2019 Faktúra
0000001125 vzdeláv.cudzích jazykov Education Training & Consulting company a.s. 2 324,40 € 24.06.2019 Faktúra
0000001123 refundácia cestovného Technická univerzita v Košiciach 57,60 € 24.06.2019 Faktúra
0000001104 refundácia cestovného Technická univerzita v Košiciach 7,10 € 24.06.2019 Faktúra
0000001100 ubytovanie,strava Anassa, s.r.o. 3 307,09 € 24.06.2019 Faktúra
0000001109 vodné,stočné-Búdkova Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 158,26 € 24.06.2019 Faktúra
0000001105 refundácia cestovného Technická univerzita Zvolen 65,70 € 24.06.2019 Faktúra
0000001124 zmena letenky MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 297,00 € 24.06.2019 Faktúra
0000001126 stravovacie služby SENETUS, s.r.o. 413,50 € 24.06.2019 Faktúra
0000001110 el.energia,Búdkova 1-6/19 ZSE Energia, a.s. 17,08 € 24.06.2019 Faktúra
0000001115 učebnice EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 112 801,70 € 24.06.2019 Faktúra
0000001106 sťahovacie služby PLUSIM spol. s r.o. 1 497,60 € 24.06.2019 Faktúra
0000001137 učebnice Ikar, a.s. 36 956,70 € 24.06.2019 Faktúra
0000001108 sťahovacie služby PLUSIM spol. s r.o. 4 311,02 € 24.06.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »