Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 23330
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000001258 Business CityNET-6/19 Slovak Telekom, a.s. 6 878,92 € 08.07.2019 Faktúra
0000001264 syst.údržba WeM-2.Q/19 SWECK, spol. s r.o. 6 688,79 € 08.07.2019 Faktúra
0000001256 prístup na internet-6/19 Slovak Telekom, a.s. 32 453,10 € 08.07.2019 Faktúra
0000001245 ubyt.a stravovanie Centrum účelových zariadení 934,10 € 08.07.2019 Faktúra
0000001261 prístup na internet-6/19 Slovak Telekom, a.s. 9 676,80 € 08.07.2019 Faktúra
0000001257 prístup na internet-6/19 Slovak Telekom, a.s. 2 916,00 € 08.07.2019 Faktúra
0000001262 prístup na internet-6/19 Slovak Telekom, a.s. 25 782,44 € 08.07.2019 Faktúra
0000001270 výroba štát.znaku Igor Rehánek-DESIGN STUDIO R 250,00 € 08.07.2019 Faktúra
0000001255 refundácia cestovného Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 46,90 € 08.07.2019 Faktúra
0000001246 skladovanie učebníc Xepap spol. s r.o. 3 160,88 € 08.07.2019 Faktúra
0000001260 prístup na internet-6/19 Slovak Telekom, a.s. 179 856,02 € 08.07.2019 Faktúra
0000001259 prístup na internet-6/19 Slovak Telekom, a.s. 151 669,69 € 08.07.2019 Faktúra
0000001239 letenka I&E Company, s.r.o. 522,84 € 08.07.2019 Faktúra
0000001253 pohonné hmoty Slovnaft, a.s. 3 714,05 € 08.07.2019 Faktúra
0000001247 učebnice Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. 40 957,40 € 08.07.2019 Faktúra
0000001250 el.energia,Búdkova-7/19 ZSE Energia, a.s. 17,08 € 08.07.2019 Faktúra
0000001248 učebnice Aitec, s.r.o. 335 060,00 € 08.07.2019 Faktúra
0000001269 hygienické potreby Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 50,40 € 08.07.2019 Faktúra
0000001268 kancelárske potreby PAPERA s.r.o. 882,61 € 08.07.2019 Faktúra
0000001267 tonery PAPERA s.r.o. 1 683,65 € 08.07.2019 Faktúra
0000001251 el.energia,Černyš.-7/19 ZSE Energia, a.s. 46,86 € 08.07.2019 Faktúra
0000001249 el.energia,Škult.,NR-7/19 ZSE Energia, a.s. 16,15 € 08.07.2019 Faktúra
0000001237 HP Color Laser Jet Pro Henrich Sonnenschein-ITSK 299,78 € 04.07.2019 Faktúra
0000001198 ref. cest. nákladov Prešovská univerzita 60,40 € 03.07.2019 Faktúra
0000001233 refundácia Technická univerzita v Košiciach 56,40 € 03.07.2019 Faktúra
0000001201 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 249,18 € 03.07.2019 Faktúra
0000001228 výjazdové školenie PROGRESSIVNE.SK, s.r.o. 2 700,00 € 03.07.2019 Faktúra
0000001202 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 568,41 € 03.07.2019 Faktúra
0000001215 odzimovanie bazénu BAZÉNSERVIS s.r.o. 336,49 € 03.07.2019 Faktúra
0000001203 servis kotolní IIštv.2019 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 1 365,29 € 03.07.2019 Faktúra