Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 23330
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000001293 tonery PAPERA s.r.o. 6 622,69 € 10.07.2019 Faktúra
0000001273 spravod.servis TASR-6/19 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 1 410,00 € 09.07.2019 Faktúra
0000001274 prenájom priestorov Centrum vedecko technických informácií SR 500,00 € 09.07.2019 Faktúra
0000001276 Virtual Voice NET-6/19 Slovak Telekom, a.s. 3 473,46 € 09.07.2019 Faktúra
0000001277 dátové služby-6/19 Slovak Telekom, a.s. 156,00 € 09.07.2019 Faktúra
0000001288 Biznis Partner-6/19 Slovak Telekom, a.s. 2 345,08 € 09.07.2019 Faktúra
0000001272 ubytovanie-EH Minsk 2019 Slovenský olympijský výbor 2 950,00 € 09.07.2019 Faktúra
0000001275 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 639,49 € 09.07.2019 Faktúra
0000001283 el.energia-6/19,Budmer. ZSE Energia, a.s. 115,91 € 09.07.2019 Faktúra
0000001271 právne služby-6/2019 JUDr. Anna Orthová, advokátka Advokátska kancelária 2 622,00 € 09.07.2019 Faktúra
0000001279 učebnice SPN-Mladé letá s.r.o. 168 752,10 € 09.07.2019 Faktúra
0000001285 el.energia-6/19,Strom.1 ZSE Energia, a.s. 3 599,20 € 09.07.2019 Faktúra
0000001284 el.energia-6/19,Černyš. ZSE Energia, a.s. 525,66 € 09.07.2019 Faktúra
0000001278 učebnice SPN-Mladé letá s.r.o. 107 814,30 € 09.07.2019 Faktúra
0000001286 el.energia-6/19,Búdkova ZSE Energia, a.s. 628,34 € 09.07.2019 Faktúra
0000001287 el.energia-6/19,Hanulova ZSE Energia, a.s. 6 354,90 € 09.07.2019 Faktúra
0000001280 učebnice SPN-Mladé letá s.r.o. 165 534,60 € 09.07.2019 Faktúra
0000001281 upratovacie práce-6/19 Smart SK, s. r. o. 4 068,35 € 09.07.2019 Faktúra
0000001282 čistenie bazéna-Búdkova Havarijná služba s. r. o. 4 688,88 € 09.07.2019 Faktúra
0000000733 refundácia cestovného Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 530,90 € 08.07.2019 Faktúra
0000000760 refundácia cestovného Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 47,60 € 08.07.2019 Faktúra
0000001263 Zbierka zákonov - 3.preddavok Poradca Podnikateľa s.r.o. 84,00 € 08.07.2019 Faktúra
0000001244 lek.prev.prehliadky-6/19 MIOMED s.r.o. 129,60 € 08.07.2019 Faktúra
0000001242 letenka I&E Company, s.r.o. 522,84 € 08.07.2019 Faktúra
0000001240 letenka I&E Company, s.r.o. 784,41 € 08.07.2019 Faktúra
0000001241 letenka I&E Company, s.r.o. 522,84 € 08.07.2019 Faktúra
0000001243 monitoring médií-6/19 Slovakia Online s.r.o. 438,00 € 08.07.2019 Faktúra
0000001254 brig.práce-6/2019 APPEL COUNSELLING, s.r.o. 1 057,05 € 08.07.2019 Faktúra
0000001238 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 371,54 € 08.07.2019 Faktúra
0000001252 vod.,stoč.,zrážky-Hanul. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 318,42 € 08.07.2019 Faktúra