Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 23261
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000001577 vodné,stočné,Búdkova Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 158,26 € 21.08.2019 Faktúra
0000001578 vod.,stoč.,zrážky-Strom.1 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 417,31 € 21.08.2019 Faktúra
0000001580 revízia výťahov-8/19 PROFI Výťahy s.r.o. 192,00 € 21.08.2019 Faktúra
0000001581 návrh a tlač vizitiek Belica s.r.o. 191,52 € 21.08.2019 Faktúra
0000001583 oprava výťahu PROFI Výťahy s.r.o. 104,40 € 21.08.2019 Faktúra
0000001582 oprava výťahu PROFI Výťahy s.r.o. 39,60 € 21.08.2019 Faktúra
0000001576 pohonné hmoty Slovnaft, a.s. 2 016,98 € 20.08.2019 Faktúra
0000001572 syst.a fin.audit progr.EÚ ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o. 3 000,00 € 19.08.2019 Faktúra
0000001553 odborná literatúra Erudite, s.r.o. 737,53 € 16.08.2019 Faktúra
0000001554 zrážk.voda,Černyš. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 82,94 € 16.08.2019 Faktúra
0000001552 hromadná licencia VIA PROFIT, s.r.o. 3 990,00 € 16.08.2019 Faktúra
0000001555 mesač.kontr.EPS-8/19 DAD-TEL, s.r.o. 57,72 € 16.08.2019 Faktúra
0000001557 štvrťroč.kontr.EPS-2.Q/19 DAD-TEL, s.r.o. 101,88 € 16.08.2019 Faktúra
0000001556 mesač.kontr.EPS-8/19 DAD-TEL, s.r.o. 47,82 € 16.08.2019 Faktúra
0000001559 vyúčt.fa za plyn,4-7/19 Pow-en a.s. 122,06 € 16.08.2019 Faktúra
0000001558 mes.kontr.EPS-8/19,Černyš DAD-TEL, s.r.o. 71,58 € 16.08.2019 Faktúra
0000001549 nájom rohoží,Strom.9-7/19 Salesianer Miettex, s.r.o. 38,60 € 15.08.2019 Faktúra
0000001547 nájom rohoží,Strom.1-7/19 Salesianer Miettex, s.r.o. 87,94 € 15.08.2019 Faktúra
0000001548 nájom rohoží,Hanul.-7/19 Salesianer Miettex, s.r.o. 25,76 € 15.08.2019 Faktúra
0000001551 overenie certif.ECDL Slovenská informatická spoločnosť 1 024,00 € 15.08.2019 Faktúra
0000001550 nájom rohoží,Černyš.-7/19 Salesianer Miettex, s.r.o. 42,14 € 15.08.2019 Faktúra
0000001539 doplatok k fa 7611195558 ZSE Energia, a.s. 114,46 € 14.08.2019 Faktúra
0000001537 občerstvenie-repre OFFICE DEPOT s.r.o. 360,97 € 14.08.2019 Faktúra
0000001535 trovy exekúcie JUDr. Jaroslav Mráz Exekútorský úrad Bratislava 66,61 € 14.08.2019 Faktúra
0000001531 Kuchynská linka blok IKEA Bratislava s.r.o. 299,93 € 14.08.2019 Faktúra
0000001527 oprava MF zariadenia DATASEP s.r.o. 639,24 € 14.08.2019 Faktúra
0000001544 dobrop.k fa 9001239108 Slovenská pošta a.s. 39,24 € 14.08.2019 Faktúra
0000001525 občerstvenie RAUT s.r.o. 554,00 € 14.08.2019 Faktúra
0000001524 čistenie kávovarov alab solutions s.r.o. 630,00 € 14.08.2019 Faktúra
0000001536 osvedčenie podpisu Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 65,33 € 14.08.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »