Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 24936
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
20110005 Cestovné - prof. Mikulecký CES/0202/119/10 Univerzita Hradec Králové 76,81 € 05.01.2011 Faktúra
20110002 Faktúra za spravodajský servis 12/2010 SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 671,52 € 14.01.2011 Faktúra
20110004 Refundácia cestovného LF - Prof. MUDr. Darina Kluchová, PhD. 8.-9.12.2010 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 81,37 € 10.01.2011 Faktúra
20110016 Strážna služba za 12/2010 UZMA s.r.o., Bratislava 18 775,21 € 10.01.2011 Faktúra
20110073 Mesačný poplatok Orange Int.Expres Orange Slovensko a.s., Bratislava 25,25 € 12.01.2011 Faktúra
20110074 Mesačný poplatok Orange Int.Expres Orange Slovensko a.s., Bratislava 25,25 € 12.01.2011 Faktúra
20110021 Prenájom rohoží SALESIANER MIETTEX s.r.o. 41,90 € 11.01.2011 Faktúra
20110020 Prenájom rohoží SALESIANER MIETTEX s.r.o. 15,01 € 11.01.2011 Faktúra
20110019 Prenájom rohoží SALESIANER MIETTEX s.r.o. 26,76 € 11.01.2011 Faktúra
20110035 Dodávka zemného plynu - 1/2011- Černyševského 27 SPP, a.s. 1 079,00 € 17.01.2011 Faktúra
20110034 Dodávka zemného plynu za 1/2011 - Hanulova 5B SPP, a.s. 3 404,00 € 17.01.2011 Faktúra
20110032 Dodávka zemného plynu za 1/2011 - Studenohorská 11 SPP, a.s. 5,00 € 17.01.2011 Faktúra
20110030 Dodávka zemného plynu za 1/2011 - Levická 3 SPP, a.s. 4,00 € 17.01.2011 Faktúra
20110029 Dodávka zemného plynu za 1/2011 - Levická 3 SPP, a.s. 496,00 € 17.01.2011 Faktúra
20110036 Dodávka zemného plynu za 1/2011 - Budyšínska 3 SPP, a.s. 847,00 € 17.01.2011 Faktúra
20110026 Mobil Orange Slovensko a.s., Bratislava 1,00 € 11.01.2011 Faktúra
20110054 USB modem Huawei Orange Slovensko a.s., Bratislava 1,00 € 19.01.2011 Faktúra
20110015 Strážna služba za 1.-3.1.2011 UZMA s.r.o., Bratislava 1 472,02 € 13.01.2011 Faktúra
20110018 Faktúra - vodné, stočné za 10.11.-8.12.2010 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 560,69 € 14.01.2011 Faktúra
20110022 Pramenitá voda AQUA PRO, s.r.o. 7,38 € 14.01.2011 Faktúra
20110028 Servis výťahu za 4. štvrťrok 2010 - Levická Horváth Imrich, montáž výťahov 59,55 € 14.01.2011 Faktúra
20110042 Elektrická energia ZSE Energia, a. s., Bratislava 1 761,01 € 17.01.2011 Faktúra
20110039 Elektrická energia ZSE Energia, a. s., Bratislava 103,38 € 17.01.2011 Faktúra
20110038 Elektrická energia ZSE Energia, a. s., Bratislava 3 021,51 € 17.01.2011 Faktúra
20110075 Monitory za 12/2010 Agentúra MONITOR, Bratislava 82,98 € 31.01.2011 Faktúra
20110043 Ubytovanie HOTEL DEVÍN, a.s., Bratislava 4 852,40 € 12.01.2011 Faktúra
20110078 GO travel Slovakia, Bratislava 574,65 € 12.01.2011 Faktúra
20110013 Stravné lístky za 1/2011 PLUS BA STRAVEX, spo.l s r.o., Bratislava 1 650,00 € 10.01.2011 Faktúra
20110014 Stravné lístky Róbert Takács 9 900,00 € 17.01.2011 Faktúra
20110037 Preddavok za plyn - 1/2011 SPP, a.s. 3 831,00 € 15.01.2011 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »