Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 24936
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000000917 účastnícky poplatok E@I 90,00 € 25.05.2041 Faktúra
0000002244 účastnícky poplatok PLUS Academia,spol s r.o. 381,60 € 12.11.2019 Faktúra
0000002199 účastnícky poplatok Agentúra TEMPO 141,60 € 08.11.2019 Faktúra
0000002200 rollupy ANWELL, s.r.o. 98,00 € 08.11.2019 Faktúra
0000002203 občerstv.,strava - AK Ekonomická univerzita 580,30 € 08.11.2019 Faktúra
0000002182 účastnícky poplatok EDOS-PEM s r.o. 79,00 € 07.11.2019 Faktúra
0000002179 brigádnické práce-10/19 APPEL COUNSELLING, s.r.o. 1 251,45 € 07.11.2019 Faktúra
0000002181 účastnícky poplatok TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. 708,00 € 07.11.2019 Faktúra
0000002196 upomienka-sankcia UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 6,00 € 07.11.2019 Faktúra
0000002172 účastnícky poplatok EDOS-PEM, s.r.o. 158,00 € 06.11.2019 Faktúra
0000002157 refundácia cestovného Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 61,50 € 06.11.2019 Faktúra
0000002159 prístup na internet-10/19 Slovak Telekom, a.s. 9 601,20 € 06.11.2019 Faktúra
0000002158 prístup na internet-10/19 Slovak Telekom, a.s. 2 851,20 € 06.11.2019 Faktúra
0000002160 Business City NET-10/19 Slovak Telekom, a.s. 6 878,92 € 06.11.2019 Faktúra
0000002161 prístup na internet-10/19 Slovak Telekom, a.s. 32 569,15 € 06.11.2019 Faktúra
0000002162 prístup na internet-10/19 Slovak Telekom, a.s. 25 846,56 € 06.11.2019 Faktúra
0000002175 ubytovanie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 200,00 € 06.11.2019 Faktúra
0000002177 kytica Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. 30,00 € 06.11.2019 Faktúra
0000002144 dobropis k fa 281019 Agentúra APOLLO, spol. s r.o. 255,00 € 05.11.2019 Faktúra
0000002145 prev.lek.prehliadky-10/19 MIOMED s.r.o. 43,20 € 05.11.2019 Faktúra
0000002147 darčekové poukážky Martinus, s.r.o. 2 975,00 € 05.11.2019 Faktúra
0000002154 zabezpeč.konf.služieb Tatra United Corporation, a.s. hotel Tatra 3 599,76 € 05.11.2019 Faktúra
0000002148 účastnícky poplatok DIGIT, s.r.o. 1 920,00 € 05.11.2019 Faktúra
0000002139 školné,štipendium University of Cambridge Judge Business School 1 000,00 € 04.11.2019 Faktúra
0000002136 predplatné Právny obzor 2020 Wolters Kluwer s r.o. 60,00 € 31.10.2019 Faktúra
0000002119 tlač výročnej správy Centrum vedecko technických informácií SR 371,25 € 31.10.2019 Faktúra
0000002123 refundácia cestovného Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 61,26 € 31.10.2019 Faktúra
0000002116 obnova mandát.certifik. D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 23,88 € 31.10.2019 Faktúra
0000002120 výroba prac.stolov ATYPIK-V, Varga Ladislav 1 020,00 € 31.10.2019 Faktúra
0000002113 mes.popl.Paušál SMS Orange Slovensko, a.s. 59,75 € 31.10.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »