Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 22878
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000000917 účastnícky poplatok E@I 90,00 € 25.05.2041 Faktúra
0000001347 poplatok za skúšku a certifikát GOPAS SR, a.s. 408,00 € 16.07.2019 Faktúra
0000001330 predplatné - DUO 2019 Poradca s.r.o. 47,00 € 15.07.2019 Faktúra
0000001295 dobrop.k fa 7581289930 ZSE Energia, a.s. 131,54 € 11.07.2019 Faktúra
0000001310 ubyt.štud.z ČLR, 7-8/19 Ekonomická univerzita 220,00 € 11.07.2019 Faktúra
0000001294 odb.prehl.pož.uzáverov monte pbs s.r.o. 272,78 € 10.07.2019 Faktúra
0000001273 spravod.servis TASR-6/19 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 1 410,00 € 09.07.2019 Faktúra
0000001274 prenájom priestorov Centrum vedecko technických informácií SR 500,00 € 09.07.2019 Faktúra
0000001276 Virtual Voice NET-6/19 Slovak Telekom, a.s. 3 473,46 € 09.07.2019 Faktúra
0000001277 dátové služby-6/19 Slovak Telekom, a.s. 156,00 € 09.07.2019 Faktúra
0000000733 refundácia cestovného Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 530,90 € 08.07.2019 Faktúra
0000000760 refundácia cestovného Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 47,60 € 08.07.2019 Faktúra
0000001263 Zbierka zákonov - 3.preddavok Poradca Podnikateľa s.r.o. 84,00 € 08.07.2019 Faktúra
0000001244 lek.prev.prehliadky-6/19 MIOMED s.r.o. 129,60 € 08.07.2019 Faktúra
0000001242 letenka I&E Company, s.r.o. 522,84 € 08.07.2019 Faktúra
0000001240 letenka I&E Company, s.r.o. 784,41 € 08.07.2019 Faktúra
0000001241 letenka I&E Company, s.r.o. 522,84 € 08.07.2019 Faktúra
0000001243 monitoring médií-6/19 Slovakia Online s.r.o. 438,00 € 08.07.2019 Faktúra
0000001254 brig.práce-6/2019 APPEL COUNSELLING, s.r.o. 1 057,05 € 08.07.2019 Faktúra
0000001238 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 371,54 € 08.07.2019 Faktúra
0000001252 vod.,stoč.,zrážky-Hanul. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 318,42 € 08.07.2019 Faktúra
0000001258 Business CityNET-6/19 Slovak Telekom, a.s. 6 878,92 € 08.07.2019 Faktúra
0000001264 syst.údržba WeM-2.Q/19 SWECK, spol. s r.o. 6 688,79 € 08.07.2019 Faktúra
0000001256 prístup na internet-6/19 Slovak Telekom, a.s. 32 453,10 € 08.07.2019 Faktúra
0000001245 ubyt.a stravovanie Centrum účelových zariadení 934,10 € 08.07.2019 Faktúra
0000001261 prístup na internet-6/19 Slovak Telekom, a.s. 9 676,80 € 08.07.2019 Faktúra
0000001257 prístup na internet-6/19 Slovak Telekom, a.s. 2 916,00 € 08.07.2019 Faktúra
0000001262 prístup na internet-6/19 Slovak Telekom, a.s. 25 782,44 € 08.07.2019 Faktúra
0000001237 HP Color Laser Jet Pro Henrich Sonnenschein-ITSK 299,78 € 04.07.2019 Faktúra
0000001198 ref. cest. nákladov Prešovská univerzita 60,40 € 03.07.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »