Všetky dokumenty

Počet záznamov: 35009
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000001412 učebnice Patria I. spol.s r.o., 13 044,90 € 24.07.2019 Faktúra
0000001413 učebnice Patria I. spol.s r.o., 21 778,35 € 24.07.2019 Faktúra
0000001406 IS Sofia-CR Adopt.start. Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 86 856,00 € 23.07.2019 Faktúra
0000001410 učebnice EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 49 172,20 € 23.07.2019 Faktúra
0000001411 učebnice VKÚ,akciová spoločnosť 64 440,20 € 23.07.2019 Faktúra
0000001407 refundácia cestovného Univerzita Mateja Bela 28,20 € 23.07.2019 Faktúra
0000041349 obj. školenia Macrosoft s.r.o 900,00 € 22.07.2019 Objednávka
0000001405 násuv.lišty,stojany PAPERA s.r.o. 109,10 € 22.07.2019 Faktúra
0000001404 papierové utierky PAPERA s.r.o. 753,84 € 22.07.2019 Faktúra
0000041369 reportáž News and Media Holding a.s. 12 000,00 € 19.07.2019 Objednávka
0000001390 refundácia cestovného Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 50,40 € 19.07.2019 Faktúra
0000001391 refundácia cestovného Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 72,87 € 19.07.2019 Faktúra
0000001388 štvrťroč.kontr.EZS/TPS SecuriLas, s.r.o. 498,52 € 19.07.2019 Faktúra
0000001403 refundácia cestovného Technická univerzita Zvolen 19,36 € 19.07.2019 Faktúra
0000001392 refundácia cestovného Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 136,50 € 19.07.2019 Faktúra
0000001389 vodné,stočné-Búdkova Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 158,26 € 19.07.2019 Faktúra
0000001399 prev.nehnut.majet.-2.Q/19 Centrum vedecko technických informácií SR 12 440,09 € 19.07.2019 Faktúra
0000001401 právne služby-1.-13.6/19 MAPLE & FISH s.r.o. LAW FIRM 14 882,40 € 19.07.2019 Faktúra
0000001400 právne služby MAPLE & FISH s.r.o. LAW FIRM 570,00 € 19.07.2019 Faktúra
0000001402 právne služby-14.-30.6/19 MAPLE & FISH s.r.o. LAW FIRM 3 110,40 € 19.07.2019 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »