Všetky dokumenty

Počet záznamov: 35009
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000001480 prístup na internet-7/19 Slovak Telekom, a.s. 2 851,20 € 07.08.2019 Faktúra
0000001479 prístup na internet-7/19 Slovak Telekom, a.s. 25 846,56 € 07.08.2019 Faktúra
0000001483 Business CityNET-7/19 Slovak Telekom, a.s. 6 878,92 € 07.08.2019 Faktúra
0000001482 prístup na internet-7/19 Slovak Telekom, a.s. 32 566,88 € 07.08.2019 Faktúra
0000001481 prístup na internet-7/19 Slovak Telekom, a.s. 9 601,20 € 07.08.2019 Faktúra
0000041398 letenka,lektorské pôsobenie,Francúzsko-Paríž MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 222,35 € 06.08.2019 Objednávka
0000041398 letenka,lektorské pôsobenie,Francúzsko-Paríž MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 222,35 € 06.08.2019 Objednávka
0000001472 mes.popl.Paušál SMS Orange Slovensko, a.s. 59,75 € 06.08.2019 Faktúra
0000041397 Nákup hotových učebníc schválených v súlade s inovovaným Štátnymvzdelávacím programom používaných v školách, ktoré si šk Aitec, s.r.o. 2 090,00 € 05.08.2019 Objednávka
0000041395 Preklad LEXMAN TEN s.r.o. 48,45 € 05.08.2019 Objednávka
0000001470 preklady,tlmočenie LEXMAN TEN s.r.o. 1 340,10 € 05.08.2019 Faktúra
0000001469 lek.prevent.prehl.-7/19 MIOMED s.r.o. 21,60 € 05.08.2019 Faktúra
0000041392 Objednávame si u Vás dodanie 3ks klimatizácií a ich montáž vrátanedopravy pre potreby sekcie štrukturálnych fondov EÚ,H Kocur, s.r.o 5 995,20 € 02.08.2019 Objednávka
0000001460 vodné, stočné, zrážky Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 250,44 € 02.08.2019 Faktúra
0000001463 opr.pož.dverČernyševského monte pbs s.r.o. 479,42 € 02.08.2019 Faktúra
0000001464 servis has.Búdková monte pbs s.r.o. 453,18 € 02.08.2019 Faktúra
0000001461 zem.plynŠtef.nábr.BB Slovenský plynárenský priemysel a.s. 203,00 € 02.08.2019 Faktúra
0000001462 kontrola SHZ Siemens, s.r.o. 1 048,98 € 02.08.2019 Faktúra
0000001458 premium balík 7/2019 News and Media Holding a.s. 12 000,00 € 02.08.2019 Faktúra
0000001468 letenka NADOSAH, spol. s r. o. 275,00 € 02.08.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »