Všetky dokumenty

Počet záznamov: 34247
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000001032 servis has.prístr.-Strom. monte pbs s.r.o. 859,21 € 12.06.2019 Faktúra
0000001018 účastnícky poplatok za seminár creatio eu, s.r.o. 288,00 € 11.06.2019 Faktúra
0000001019 účastnícky poplatok za seminár PROEKO, s.r.o. 158,00 € 11.06.2019 Faktúra
0000041164 obj. školenia Agentúra APOLLO, spol. s r.o. 75,00 € 11.06.2019 Objednávka
0000041149 Objednávame si u Vás komplexné zabezpečenie konferenčných služieb premedzinárodný workshop pre 70 účaastníkov dňa 18.6.2 Univerzita Komenského 3 346,80 € 11.06.2019 Objednávka
0000041150 Objednávame si u Vás tlmočnícke služby na medzinárodný workshop dňa18.6.2019. LEXMAN TEN s.r.o. 816,00 € 11.06.2019 Objednávka
0000001020 vešiaky Möbelix SK, s.r.o. 225,00 € 11.06.2019 Faktúra
0000001021 brigádnicke práce-5/2019 APPEL COUNSELLING, s.r.o. 1 429,65 € 11.06.2019 Faktúra
0000001007 účastnícky poplatok za seminár EDOS-PEM s.r.o. 288,00 € 10.06.2019 Faktúra
0000041143 Licencie Adobe LYNX,spol.s.r.o. 4 512,36 € 10.06.2019 Objednávka
0000001005 chladničky Internet Mall Slovakia, s.r.o. 995,00 € 10.06.2019 Faktúra
0000001004 preddavok na nastavenie DEKVS Slovenská pošta a.s. 2 000,00 € 10.06.2019 Faktúra
0000001006 predpl.časop.-STN ISO/IEC Úrad pre normalizáciu, metrológiu, skúšobníctvo 38,40 € 10.06.2019 Faktúra
0000000997 Dátové služby-5/19 Slovak Telekom, a.s. 156,00 € 10.06.2019 Faktúra
0000000988 zrážk.voda,Černyš. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 82,94 € 10.06.2019 Faktúra
0000000996 popl. za tel. služby Slovak Telekom, a.s. 2 478,13 € 10.06.2019 Faktúra
0000000989 stočné, B.Bystrica Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 62,12 € 10.06.2019 Faktúra
0000001012 refundácia cestovného Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 64,10 € 10.06.2019 Faktúra
0000000995 Virtual Voice Net-5/19 Slovak Telekom, a.s. 3 370,54 € 10.06.2019 Faktúra
0000001017 ubytov.štud.z ČĽR-6/19 Univerzita Komenského 72,53 € 10.06.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »