Všetky dokumenty

Počet záznamov: 33877
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000000590 el.energia,Černyš.-3/19 ZSE Energia, a.s. 372,54 € 09.04.2019 Faktúra
0000000602 kancelárske potreby PAPERA s.r.o. 271,18 € 09.04.2019 Faktúra
0000000601 kancelárske potreby PAPERA s.r.o. 349,66 € 09.04.2019 Faktúra
0000000603 tonery PAPERA s.r.o. 1 313,25 € 09.04.2019 Faktúra
0000040847 Stravovacie a ďalšie služby Ekonomická univerzita 465,00 € 08.04.2019 Objednávka
0000000569 účastnícky poplatok za školenie EDOS-PEM s.r.o. 216,00 € 08.04.2019 Faktúra
0000000570 refundácia cestovného Technická univerzita Košice 61,50 € 08.04.2019 Faktúra
0000000580 prístup na internet-3/19 Slovak Telekom, a.s. 3 110,40 € 08.04.2019 Faktúra
0000000575 prístup na internet-3/19 Slovak Telekom, a.s. 34 306,16 € 08.04.2019 Faktúra
0000000576 Business CityNET-3/19 Slovak Telekom, a.s. 6 878,92 € 08.04.2019 Faktúra
0000000579 prístup na internet-3/19 Slovak Telekom, a.s. 10 508,40 € 08.04.2019 Faktúra
0000000578 prístup na internet-3/19 Slovak Telekom, a.s. 26 187,84 € 08.04.2019 Faktúra
0000040853 Spiatočná letenka na trase Viedeň-Brusel-Viedeň I&E Company, s.r.o. 827,54 € 08.04.2019 Objednávka
0000040974 tonery PAPERA s.r.o. 271,18 € 08.04.2019 Objednávka
0000040976 tonery PAPERA s.r.o. 1 313,25 € 08.04.2019 Objednávka
0000040973 Xerox color copy PAPERA s.r.o. 349,66 € 08.04.2019 Objednávka
0000000581 prístup na internet-3/19 Slovak Telekom, a.s. 186 366,31 € 08.04.2019 Faktúra
0000000577 prístup na internet-3/19 Slovak Telekom, a.s. 154 692,87 € 08.04.2019 Faktúra
0000000567 kancelárske potreby PAPERA s.r.o. 63,31 € 08.04.2019 Faktúra
0000000568 hygienické potreby Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 721,08 € 08.04.2019 Faktúra