Všetky dokumenty

Počet záznamov: 35296
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000001478 výroba a inštal.log Igor Rehánek-DESIGN STUDIO R 3 295,00 € 07.08.2019 Faktúra
0000001499 tlač správy o hospod.škôl Stredná odborná škola polygrafická 1 540,80 € 07.08.2019 Faktúra
0000001497 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 1 186,83 € 07.08.2019 Faktúra
0000001498 ubytov.štud.z ČĽR-8/19 Univerzita Komenského 108,50 € 07.08.2019 Faktúra
0000001480 prístup na internet-7/19 Slovak Telekom, a.s. 2 851,20 € 07.08.2019 Faktúra
0000001479 prístup na internet-7/19 Slovak Telekom, a.s. 25 846,56 € 07.08.2019 Faktúra
0000001483 Business CityNET-7/19 Slovak Telekom, a.s. 6 878,92 € 07.08.2019 Faktúra
0000001482 prístup na internet-7/19 Slovak Telekom, a.s. 32 566,88 € 07.08.2019 Faktúra
0000001481 prístup na internet-7/19 Slovak Telekom, a.s. 9 601,20 € 07.08.2019 Faktúra
0000041434 Výroba loga Igor Rehánek-DESIGN STUDIO R 2 219,00 € 07.08.2019 Objednávka
0000001489 el.energia,Škult.NR-8/19 ZSE Energia, a.s. 16,15 € 07.08.2019 Faktúra
0000001490 el.energia,Búdk.-8/19 ZSE Energia, a.s. 131,54 € 07.08.2019 Faktúra
0000001492 el.energia,Tomášik.7/19 ZSE Energia, a.s. 224,36 € 07.08.2019 Faktúra
0000001488 el.energia,Černyš.-8/19 ZSE Energia, a.s. 46,86 € 07.08.2019 Faktúra
0000001493 el.energia,Hanul.,7/19 ZSE Energia, a.s. 6 325,21 € 07.08.2019 Faktúra
0000001491 el.energia,Strom.1,7/2019 ZSE Energia, a.s. 3 679,69 € 07.08.2019 Faktúra
0000001495 el.energia,Budmer.7/19 ZSE Energia, a.s. 115,16 € 07.08.2019 Faktúra
0000001505 hygienické potreby PAPERA s.r.o. 1 098,90 € 07.08.2019 Faktúra
0000001494 el.energia,Černyš.7/19 ZSE Energia, a.s. 495,38 € 07.08.2019 Faktúra
0000001496 el.energia,Búdkova,7/19 ZSE Energia, a.s. 1 016,04 € 07.08.2019 Faktúra