Všetky dokumenty

Počet záznamov: 33877
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000040869 Preklad LEXMAN TEN s.r.o. 9,45 € 09.04.2019 Objednávka
0000000598 predpl.časopisu CO Ministerstvo vnútra SR 170,16 € 09.04.2019 Faktúra
0000000584 letenka I&E Company, s.r.o. 985,78 € 09.04.2019 Faktúra
0000000582 účast.popl.za seminár Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka 178,80 € 09.04.2019 Faktúra
0000000585 dátové služby-3/19 Slovak Telekom, a.s. 156,00 € 09.04.2019 Faktúra
0000000586 Virtual Voice Net-3/19 Slovak Telekom, a.s. 3 337,50 € 09.04.2019 Faktúra
0000000588 zrážk.voda,Černyš. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 82,94 € 09.04.2019 Faktúra
0000000594 nákl.na prev.trafostanice Štatistický úrad SR 81,87 € 09.04.2019 Faktúra
0000000583 letenka I&E Company, s.r.o. 349,73 € 09.04.2019 Faktúra
0000000589 Biznis Partner-3/2019 Slovak Telekom, a.s. 2 669,76 € 09.04.2019 Faktúra
0000000595 upratovacie práce-3/2019 Smart SK, s. r. o. 4 196,95 € 09.04.2019 Faktúra
0000040977 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 61,44 € 09.04.2019 Objednávka
0000040978 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 118,08 € 09.04.2019 Objednávka
0000000597 syst.a fin.audit progr.EU ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o. 3 000,00 € 09.04.2019 Faktúra
0000000587 RIS-zmluv.služby,03/19 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 106 500,00 € 09.04.2019 Faktúra
0000000593 el.energia,Strom.1,3/19 ZSE Energia, a.s. 3 628,86 € 09.04.2019 Faktúra
0000000592 el.energia,Hanul.-3/19 ZSE Energia, a.s. 6 888,07 € 09.04.2019 Faktúra
0000000600 kancelárske potreby PAPERA s.r.o. 94,94 € 09.04.2019 Faktúra
0000000599 tonery PAPERA s.r.o. 186,38 € 09.04.2019 Faktúra
0000000591 el.energia,Búdk.-3/19 ZSE Energia, a.s. 639,96 € 09.04.2019 Faktúra