Všetky dokumenty

Počet záznamov: 37856
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000002068 telekomunik.práce-7/19 mikcom, s. r. o. 996,00 € 23.10.2019 Faktúra
0000002059 servis syst.IQRC INTEGRUM s.r.o. 2 163,06 € 23.10.2019 Faktúra
0000002072 refundácia cestovného Technická univerzita v Košiciach 33,50 € 23.10.2019 Faktúra
0000002069 telekomunik.práce-8/19 mikcom, s. r. o. 1 305,25 € 23.10.2019 Faktúra
0000002073 refundácia cestovného Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 52,86 € 23.10.2019 Faktúra
0000041749 obj. školenia Macrosoft s.r.o 900,00 € 23.10.2019 Objednávka
0000002055 zabezp.konf.služieb Tatra United Corporation, a.s. hotel Tatra 3 677,76 € 23.10.2019 Faktúra
0000002071 disky do disk.poľa AGEM COMPUTERS 657,96 € 23.10.2019 Faktúra
0000002062 členský príspevok-2019 European Schoolnet 30 237,00 € 23.10.2019 Faktúra
0000002070 distribúcia učebníc Xepap spol. s r.o. 1 058,59 € 23.10.2019 Faktúra
0000041742 Predplatné dvojmesačníka Právny obzor Wolters Kluwer s r.o. 60,00 € 22.10.2019 Objednávka
0000041742 Predplatné dvojmesačníka Právny obzor Wolters Kluwer s r.o. 60,00 € 22.10.2019 Objednávka
0000002048 refundácia cestovného Technická univerzita Zvolen 13,66 € 22.10.2019 Faktúra
0000002050 letenky NADOSAH, spol. s r. o. 4 770,00 € 22.10.2019 Faktúra
0000041745 ubytovanie MADOX s.r.o. 173,60 € 22.10.2019 Objednávka
0000041745 ubytovanie MADOX s.r.o. 173,60 € 22.10.2019 Objednávka
0000041738 Občerstvenie Ekonomická univerzita 580,30 € 22.10.2019 Objednávka
0000041738 Občerstvenie Ekonomická univerzita 580,30 € 22.10.2019 Objednávka
0000002049 ubytovanie Slovenská technická univerzita 187,20 € 22.10.2019 Faktúra
0000041743 Zabezpečenie zasadnutia Celoslovenskej sekcie vzdelávania v základnýchškolách, ktoré sa uskutoční v dňoch od 23. 10. 201 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 1 844,20 € 22.10.2019 Objednávka
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »