Všetky dokumenty

Počet záznamov: 32850
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000002566 vyúčt.fa za plyn,B.B.-18 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 195,90 € 18.01.2019 Faktúra
0000002565 telekom.služby-2018 mikcom, s. r. o. 2 412,84 € 18.01.2019 Faktúra
0000040548 kance.potreby PAPERA s.r.o. 183,77 € 18.01.2019 Objednávka
0000000029 roč.popl.DIAMOND,kredit. MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. 144,00 € 18.01.2019 Faktúra
0000000031 ubyt.zahr.štud.-1/19 Univerzita Komenského 487,50 € 18.01.2019 Faktúra
0000000027 pohonné hmoty Slovnaft, a.s. 1 745,43 € 18.01.2019 Faktúra
0000000030 revízia výťahov-1.Q/2019 PROFI Výťahy s.r.o. 576,00 € 18.01.2019 Faktúra
0000040507 Objednávame si u Vás zabezpečenie občerstvenia na informačnom seminárik výzve „Vysoká škola pre prax" pre OPĽZ, ktorý s RAUT s.r.o. 302,00 € 17.01.2019 Objednávka
0000040513 Objednávame si u Vás zabezpečenie simultánneho tlmočenia (2 tlmočníci)na Komisiu pri Monitorovacom výbore OP ĽZ, ktorá s Agentúra VKM, s.r.o. 527,40 € 17.01.2019 Objednávka
0000040512 Objednávame si u Vás zabezpečenie konferenčných služieb na Komisiu priMonitorovacom výbore OP ĽZ, ktorá sa uskutoční dň Univerzita Komenského 2 780,10 € 17.01.2019 Objednávka
0000002560 právne služby-12/18 JUDr. Anna Orthová, advokátka Advokátska kancelária 4 788,00 € 17.01.2019 Faktúra
0000002562 vyúčt.fa za plyn,Búdk. ZSE Energia, a.s. 1 189,63 € 17.01.2019 Faktúra
0000002561 prenájom bezp.nádob-2018 Green Wave Recycling, s.r.o. 436,80 € 17.01.2019 Faktúra
0000002563 vyúčt.fa za plyn,Černyš. ZSE Energia, a.s. 881,10 € 17.01.2019 Faktúra
0000040552 tonery PAPERA s.r.o. 592,89 € 17.01.2019 Objednávka
0000000021 ubyt.štud.z ČLR-1/19 Univerzita Komenského 72,53 € 17.01.2019 Faktúra
0000000019 ubyt.zahr.študentov Ekonomická univerzita 925,20 € 17.01.2019 Faktúra
0000000022 zemný plyn, B.Bystr.-1/19 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 203,00 € 17.01.2019 Faktúra
0000000020 HW maintenance-1/19 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 13 403,30 € 17.01.2019 Faktúra
0000002564 RIS-servis.podp.-12/18 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 106 500,00 € 17.01.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »