Všetky dokumenty

Počet záznamov: 38099
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
20110011 Distribúcia učebníc Distr.agentúra AD REM 17 519,42 € 24.01.2011 Faktúra
20110092 Distribúcia učebníc Distr.agentúra AD REM 39 925,39 € 01.02.2011 Faktúra
20110122 Distribúcia učebníc Distr.agentúra AD REM 2 940,72 € 03.02.2011 Faktúra
20110012 Distribúcia učebníc Distr.agentúra AD REM 17 289,84 € 12.01.2011 Faktúra
20110144 Daňový a účt. poradca- predpl. na r. 2011 Poradca Podnikateľa s.r.o. 171,56 € 31.01.2011 Faktúra
20110145 Finanč.spravodajca- preddavok ročník 2011 Poradca Podnikateľa s.r.o. 254,16 € 31.01.2011 Faktúra
20110146 Zisk-ročník 2011 Poradca Podnikateľa s.r.o. 32,21 € 17.01.2011 Faktúra
20110147 Z.z. SR Poradca Podnikateľa s.r.o. 682,85 € 17.01.2011 Faktúra
20110102 Vyuč.pred.Finanč.sprav.2010 Poradca Podnikateľa s.r.o. 13,48 € 24.01.2011 Faktúra
20110143 EPI Obschodný vestník- ročný prístup S-EPI,s.r.o 286,80 € 31.01.2011 Faktúra
20110142 EPI Verejné obst.-ročný prístup S-EPI,s.r.o 274,80 € 31.01.2011 Faktúra
20110086 Verejné obst.- aktualizácia Verlag Dashofer s.r.o. 270,97 € 14.01.2011 Faktúra
20110099 Vizitky RNDr.Tibor Kožíšek - KOSMA 60,00 € 17.01.2011 Faktúra
20110152 Dodávka a montáž podlahovín JUTEX-Contract s.r.o. 1 798,24 € 18.02.2011 Faktúra
20110140 Elektrina ZSE Energia, a. s., Bratislava 710,32 € 15.02.2011 Faktúra
20110003 Paušál za IS CIP Siemens IT Solutions and Services s.r.o 197,50 € 21.01.2011 Faktúra
20110134 Letenka 16.-17.1.11 GO travel Slovakia, Bratislava 463,30 € 25.01.2011 Faktúra
20110058 Učebnice SPN - Mladé letá, s.r.o 4 548,50 € 19.01.2011 Faktúra
20110059 Učebnice SPN - Mladé letá, s.r.o 6 720,00 € 19.01.2011 Faktúra
20110006 Učebnice, doplatok za rok 2010 Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o 22 722,00 € 26.01.2011 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »