Všetky dokumenty

Počet záznamov: 38272
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000002761 CR podpora údržby syst. Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 207 900,00 € 19.12.2016 Faktúra
0000001831 distribúcia učebníc Xepap spol. s r.o. 207 653,22 € 25.09.2019 Faktúra
0000002704 RIS-rozšír.podp.zb.údajov DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 205 476,00 € 28.12.2017 Faktúra
0000001143 SAP Employee Self SAP Slovensko s.r.o 205 065,00 € 02.07.2018 Faktúra
0000002131 distribúcia učebníc SPN-Mladé letá s.r.o. 205 056,04 € 14.11.2018 Faktúra
0000001964 vyúčt.faktúra, štipendiá- NŠP, 3.Q/2018 SAIA, n.o. 204 609,28 € 16.10.2018 Faktúra
0000000986 HW,SW maintenance Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 203 162,57 € 20.05.2015 Faktúra
0000000588 HW,SW maintenance Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 203 162,57 € 07.04.2016 Faktúra
0000002831 vyúčt.fa-NŠP,štip.4.Q/16 SAIA, n.o. 202 840,72 € 22.12.2016 Faktúra
0000002674 SAP software SAP Slovensko s.r.o 202 125,00 € 12.01.2018 Faktúra
0000003413 nevyhnut.údržba syst.FIS Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 201 432,00 € 29.12.2014 Faktúra
5832013 zmluva 0839/12 pausal Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 199 999,99 € 25.04.2013 Faktúra
13132013 zmluva 0839/12 pausal Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 199 999,99 € 26.07.2013 Faktúra
0000001951 paušálne služby Atos IT Solutions and Services s.r.o. 199 999,99 € 20.09.2013 Faktúra
0000002903 zmluva 0839/2012-paušál Atos IT Solutions and Services s.r.o. 199 999,99 € 19.12.2013 Faktúra
0000000628 paušál za služby Atos IT Solutions and Services s.r.o. 199 999,99 € 27.03.2014 Faktúra
0000001379 paušál za služby Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 199 999,99 € 20.06.2014 Faktúra
0000002293 paušál za služ.-3 mesiace Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 199 999,99 € 22.09.2014 Faktúra
0000003353 paušálne služby Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 199 999,99 € 19.12.2014 Faktúra
0000000513 paušálne služby Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 199 999,99 € 20.03.2015 Faktúra