Všetky dokumenty

Počet záznamov: 40076
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
8992013 Smerovač CISCO Slovak Telecom, a.s., Bratislava 1 127,26 € 14.05.2013 Faktúra
8992012 prenájom miestnosti Ústav vzdelávania a služieb 527,90 € 07.05.2012 Faktúra
8982013 licencie EXE, s.r.o. 2 351,28 € 14.05.2013 Faktúra
8982012 huawei,apple Orange Slovensko a.s., Bratislava 751,20 € 17.05.2012 Faktúra
8972013 prev. nakl. Den ucitelov Kancelária NR SR 149,92 € 31.05.2013 Faktúra
8972012 servis telek. zar. Stanislav Mikulášek - SERVIS TELEKOS 896,04 € 07.05.2012 Faktúra
8962013 Učebnice SPN - Mladé letá, s.r.o 14 220,00 € 27.05.2013 Faktúra
8962012 Refundácia cestovného Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 76,60 € 11.05.2012 Faktúra
8952013 Učebnice SPN - Mladé letá, s.r.o 13 795,00 € 27.05.2013 Faktúra
8952012 audit cerpania FP Ekonaudit spol. s r.o., Kapitulská 8, Banská Bystrica 4 070,00 € 09.05.2012 Faktúra
8942013 Učebnice SPN - Mladé letá, s.r.o 20 163,00 € 27.05.2013 Faktúra
8942012 Refundácia cestovného Technická univerzita v Košiciach 104,17 € 07.05.2012 Faktúra
8932013 Učebnice SPN - Mladé letá, s.r.o 16 390,00 € 27.05.2013 Faktúra
8932012 notebook Zero spol. s.r.o. 882,00 € 07.05.2012 Faktúra
8922013 Učebnice SPN - Mladé letá, s.r.o 15 656,00 € 27.05.2013 Faktúra
8922012 Vizitky RNDr.Tibor Kožíšek - KOSMA, Rozvodná 17, 83101 Bratislava 55,20 € 07.05.2012 Faktúra
892013 letenka,bus GO travel Slovakia, Moskovská 15, 811 08 Bratislava 486,30 € 31.01.2013 Faktúra
892012 letenka Demková GO travel Slovakia, Moskovská 15, 811 08 Bratislava 393,00 € 01.02.2012 Faktúra
8912013 Učebnice SPN - Mladé letá, s.r.o 17 094,00 € 27.05.2013 Faktúra
8912012 vodné,stočné BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 173,62 € 07.05.2012 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »