Všetky dokumenty

Počet záznamov: 38099
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000002194 Akad.mobility-org.a admin.zabezpečenie,3.Q/15 SAIA, n.o. 43 750,00 € 15.10.2015 Faktúra
0000001634 Akadem.mobility-vyúčt.fa SAIA, n.o. 41 330,00 € 17.07.2014 Faktúra
20112436 Akademické mobility SAIA,n.o., Námestie slobody 23, 812 20 Bratislava 1 44 375,00 € 18.10.2011 Faktúra
0000000841 Akademické mobility SAIA, n.o. 47 500,00 € 15.04.2014 Faktúra
0000001523 Akademické mobility-2.Q 2015 SAIA, n.o 43 750,00 € 16.07.2015 Faktúra
20110947 Akademické moblity SAIA,n.o., Námestie slobody 23, 812 20 Bratislava 1 38 750,00 € 19.04.2011 Faktúra
20111699 Akademické moblity SAIA,n.o., Námestie slobody 23, 812 20 Bratislava 1 43 472,00 € 19.07.2011 Faktúra
20111697 Akademické moblity SAIA,n.o., Námestie slobody 23, 812 20 Bratislava 1 4 653,00 € 19.07.2011 Faktúra
272012 Akademické moblity SAIA,n.o., Námestie slobody 23, 812 20 Bratislava 1 44 375,00 € 01.01.2012 Faktúra
8222012 Akademické moblity SAIA,n.o., Námestie slobody 23, 812 20 Bratislava 1 808,00 € 27.04.2012 Faktúra
8232012 Akademické moblity SAIA,n.o., Námestie slobody 23, 812 20 Bratislava 1 49 817,00 € 27.04.2012 Faktúra
23592012 Akademické moblity SAIA,n.o., Námestie slobody 23, 812 20 Bratislava 1 47 582,00 € 29.10.2012 Faktúra
22013 Akademické moblity SAIA,n.o., Námestie slobody 23, 812 20 Bratislava 1 47 500,00 € 14.01.2013 Faktúra
20110564 akceptacne testy funkcionalit Siemens IT Solutions and Services s.r.o 341 257,20 € 11.03.2011 Faktúra
20113227 akcia dna 19.12. Castle Restaurant s.r.o. 6 856,05 € 21.12.2011 Faktúra
0000021385 akcia KM Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 4 000,00 € 13.12.2012 Objednávka
12013 akcia Rak.-Slov. 1.Q 2013 SAIA,n.o., Námestie slobody 23, 812 20 Bratislava 1 45 000,00 € 14.01.2013 Faktúra
23582012 akcia Rak.-Slov. 4Q 2012 SAIA,n.o., Námestie slobody 23, 812 20 Bratislava 1 4 735,00 € 24.10.2012 Faktúra
0000002193 Akcia Rak.-Slov.,org. a admin.zabezpeč.,3.Q/15 SAIA, n.o. 13 615,00 € 15.10.2015 Faktúra
0000001524 Akcia Rak.-Slov.-2.Q/15 SAIA, n.o. 20 270,00 € 16.07.2015 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »