Všetky dokumenty

Počet záznamov: 38206
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000000537 el.energia,Búdkova-4/18 ZSE Energia, a.s. 110,95 € 05.04.2018 Faktúra
0000000536 el.energia,Černyš.-4/18 ZSE Energia, a.s. 46,14 € 05.04.2018 Faktúra
0000000577 el.energia,Černyš.-3/18 ZSE Energia, a.s. 351,84 € 12.04.2018 Faktúra
0000000566 zemný plyn-04/2018 ZSE Energia, a.s. 4 715,09 € 09.04.2018 Faktúra
0000000579 el.energia,Búdk.-3/18 ZSE Energia, a.s. 834,23 € 12.04.2018 Faktúra
0000000578 el.energia,Budmer.-3/18 ZSE Energia, a.s. 347,83 € 12.04.2018 Faktúra
0000000580 el.energia,Strom.1-3/18 ZSE Energia, a.s. 2 003,42 € 12.04.2018 Faktúra
0000000603 el.energia,Hanul.-3/18 ZSE Energia, a.s. 7 354,57 € 13.04.2018 Faktúra
0000000717 el.energ.Černyš.-5/18 ZSE Energia, a.s. 46,14 € 04.05.2018 Faktúra
0000000715 el.energia,Búdkova-5/18 ZSE Energia, a.s. 110,95 € 04.05.2018 Faktúra
0000000716 el.energ.Škultétyho-5/18 ZSE Energia, a.s. 16,63 € 04.05.2018 Faktúra
0000000766 el. energia - Stromová 1 ZSE Energia, a.s. 1 627,87 € 10.05.2018 Faktúra
0000000765 el.energ.-Černyševského ZSE Energia, a.s. 254,62 € 10.05.2018 Faktúra
0000000769 el. energia - Búdková ZSE Energia, a.s. 912,70 € 10.05.2018 Faktúra
0000000753 el. energia - Budmerice ZSE Energia, a.s. 221,66 € 09.05.2018 Faktúra
0000000767 zemný plyn 5/18 ZSE Energia, a.s. 4 715,09 € 10.05.2018 Faktúra
0000000768 el. energia - Hanulova ZSE Energia, a.s. 6 551,16 € 10.05.2018 Faktúra
0000000973 el.energia,Budmer.-5/18 ZSE Energia, a.s. 162,59 € 07.06.2018 Faktúra
0000000941 el.energia,Černyš.,6/18 ZSE Energia, a.s. 46,14 € 05.06.2018 Faktúra
0000000972 zem.plyn-6/18 ZSE Energia, a.s. 4 715,09 € 07.06.2018 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »