Všetky dokumenty

Počet záznamov: 38099
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000000030 revízia výťahov-1.Q/2019 PROFI Výťahy s.r.o. 576,00 € 18.01.2019 Faktúra
0000000031 MT Nokia Orange 1,00 € 09.01.2014 Faktúra
0000000031 let.bus-Petrikovičová GO travel Slovakia 697,30 € 19.01.2015 Faktúra
0000000031 refundácia cestovného Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 42,00 € 18.01.2016 Faktúra
0000000031 predplatné TREND News and Media Holding a.s. 222,00 € 16.01.2017 Faktúra
0000000031 el.energia,Černyš.-1/18 ZSE Energia, a.s. 46,14 € 16.01.2018 Faktúra
0000000031 ubyt.zahr.štud.-1/19 Univerzita Komenského 487,50 € 18.01.2019 Faktúra
0000000032 fa č. 4590387863 Slovnaft, a.s. 3 293,12 € 09.01.2014 Faktúra
0000000032 letenka,bus-Schulcz GO travel Slovakia 747,30 € 19.01.2015 Faktúra
0000000032 refundácia cestovného Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 58,70 € 18.01.2016 Faktúra
0000000032 hygienické potreby Majster Papier Phdr. Gabriela Spišáková 57,60 € 16.01.2017 Faktúra
0000000032 el.ener.,Nitra-01/18 ZSE Energia, a.s. 16,63 € 16.01.2018 Faktúra
0000000032 členský príspevok-ATLAS CERN Finance and Administrative Processes Department 100 000,00 € 18.01.2019 Faktúra
0000000033 Premier Support Microsoft Slovakia s.r.o. 62 532,26 € 09.01.2014 Faktúra
0000000033 letenka-Masárová GO travel Slovakia 1 268,00 € 19.01.2015 Faktúra
0000000033 xeropapier ASC spol. s r.o. 1 036,80 € 16.01.2017 Faktúra
0000000033 el.energia,Búdkova-1/18 ZSE Energia, a.s. 110,95 € 16.01.2018 Faktúra
0000000033 čl.príspevok-ATLAS CERN Finance and Administrative Processes Department 90 300,00 € 18.01.2019 Faktúra
0000000034 nájom rohoží-Stromová Salesianer Miettex, s.r.o. 45,26 € 09.01.2014 Faktúra
0000000034 FO-let.,Mičkovicová GO travel Slovakia 683,00 € 19.01.2015 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »