Všetky dokumenty

Počet záznamov: 38205
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000000017 zemný plyn-Škult.,NR Slovenský plynárenský priemysel a.s. 4,00 € 07.01.2014 Faktúra
0000000017 dobropis k fa 9000804078 Slovenská pošta a.s. 44,14 € 16.01.2015 Faktúra
0000000017 refundácia cestovného Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 73,56 € 13.01.2017 Faktúra
0000000017 papier xerografický PAPERA s.r.o. 1 077,12 € 12.01.2018 Faktúra
0000000017 popl.za údržbu SAP-1.Q/19 SAP Slovensko s.r.o 135 413,16 € 15.01.2019 Faktúra
0000000018 zemný plyn-Budyšínska Slovenský plynárenský priemysel a.s. 528,00 € 07.01.2014 Faktúra
0000000018 oprava kopír.stroja FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. 228,77 € 19.01.2015 Faktúra
0000000018 RIS-servisná podpora DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 106 500,00 € 14.01.2016 Faktúra
0000000018 Premier Support,1-3/17 Microsoft Slovakia s.r.o. 62 532,26 € 13.01.2017 Faktúra
0000000018 kancelárske potreby PAPERA s.r.o. 134,51 € 12.01.2018 Faktúra
0000000018 ubyt.zahr.študentky Univerzita Komenského 319,32 € 15.01.2019 Faktúra
0000000019 dobropis za el.energiu Západoslovenská energetika, a.s. 2 896,18 € 07.01.2014 Faktúra
0000000019 hardvér.mainten.-1.Q/15 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 151 240,99 € 16.01.2015 Faktúra
0000000019 elektronic.aukcia Lazar Consulting, s.r.o. 210,00 € 15.01.2016 Faktúra
0000000019 refundácia cestovného Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 69,48 € 13.01.2017 Faktúra
0000000019 tonery PAPERA s.r.o. 1 788,95 € 12.01.2018 Faktúra
0000000019 ubyt.zahr.študentov Ekonomická univerzita 925,20 € 17.01.2019 Faktúra
0000000020 dobropis za el.energiu Západoslovenská energetika, a.s. 844,46 € 07.01.2014 Faktúra
0000000020 hardvér.mainten.-1.Q/15 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 109 460,80 € 16.01.2015 Faktúra
0000000020 uprat.práce-8.1.-12.1./16 SIA-Security Industry Authority s.r.o. 480,00 € 15.01.2016 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »