Všetky dokumenty

Počet záznamov: 38206
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000000010 el.energia-NR,Škultétyho Západoslovenská energetika, a.s. 75,21 € 12.01.2015 Faktúra
0000000010 letenka-Lopušná GO travel Slovakia 439,63 € 11.01.2016 Faktúra
0000000010 zemný plyn-1/17 ZSE Energia, a.s. 600,00 € 12.01.2017 Faktúra
0000000010 oprava dverí výťahu PROFI Výťahy s.r.o. 147,60 € 11.01.2018 Faktúra
0000000010 kopírovací papier Xepap spol. s r.o. 1 634,40 € 14.01.2019 Faktúra
0000000011 Digital Basic-1.Q 2014 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 436,00 € 07.01.2014 Faktúra
0000000011 stravné lístky PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. 99,00 € 14.01.2015 Faktúra
0000000011 dobropis za elektr.-2015 Západoslovenská energetika, a.s. 121,53 € 11.01.2016 Faktúra
0000000011 kancelárske potreby ASC spol. s r.o. 107,84 € 13.01.2017 Faktúra
0000000011 služ. spoj.s užív.nehnut. Centrum vedecko technických informácií SR 563,12 € 11.01.2018 Faktúra
0000000011 členský príspevok-2019 European Agency for Special Needs and Inclusive Education 34 300,00 € 14.01.2019 Faktúra
0000000012 zemný plyn-Stromová Slovenský plynárenský priemysel a.s. 2 696,00 € 07.01.2014 Faktúra
0000000012 oprava brány TEGEZ s. r. o. 493,68 € 14.01.2015 Faktúra
0000000012 dobropis za elektr.-2015 Západoslovenská energetika, a.s. 1,96 € 11.01.2016 Faktúra
0000000012 všeobecný materiál ASC spol. s r.o. 199,50 € 13.01.2017 Faktúra
0000000012 kancelárske potreby PAPERA s.r.o. 614,69 € 11.01.2018 Faktúra
0000000012 dobrop.k fa 9001180249 Slovenská pošta a.s. 57,58 € 15.01.2019 Faktúra
0000000013 zemný plyn-Černyš. Slovenský plynárenský priemysel a.s. 1 458,00 € 07.01.2014 Faktúra
0000000013 hygienické potreby Majster Papier Phdr. Gabriela Spišáková 123,36 € 14.01.2015 Faktúra
0000000013 dobropis za elektr.-2015 Západoslovenská energetika, a.s. 339,18 € 11.01.2016 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »