Všetky dokumenty

Počet záznamov: 40361
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000000461 refund.čl.príspevku ZSVTS Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností 4 945,00 € 06.03.2014 Faktúra
0000001998 členský príspevok Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností 4 975,00 € 18.09.2015 Faktúra
0000001106 refund.nákladov na poduj. Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností 7 411,99 € 12.06.2017 Faktúra
0000001415 refundácia člen.prísp. Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností 7 270,00 € 19.07.2017 Faktúra
0000002430 refund.nákl.na konfer. Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností 6 378,00 € 08.12.2017 Faktúra
0000029348 Objednávame si u Vás konferenciu „Fórum inžinierov a technikov Slovenska2018 -FITS´18", ktorá sa uskutoční dňa 15.03.20 Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností 24,00 € 06.03.2018 Objednávka
0000000475 účast.popl. -konferencia Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností 24,00 € 27.03.2018 Faktúra
0000000737 ref.nákl.-konfer.FITS Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností 7 200,00 € 09.05.2018 Faktúra
0000001839 členstvo ZSVTS vo WFEO Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností 8 028,00 € 04.10.2018 Faktúra
0000000555 refund.nákl.-konf.FITS Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností 7 200,00 € 04.04.2019 Faktúra
0000001504 člen.príspevky,ZSVTS-ref. Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností 8 095,00 € 07.08.2019 Faktúra
0000025858 Stravovacie a ďalšie služby Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky 510,00 € 23.11.2015 Objednávka
0000002420 refundácia cestovného Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky 657,44 € 11.11.2015 Faktúra
0000002792 zasad. Akreditač.komisie Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky 570,00 € 21.12.2015 Faktúra
0000001036 refundácia cestovného Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky 123,81 € 08.06.2016 Faktúra
0000002442 refundácia cestovného Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky 644,00 € 22.11.2016 Faktúra
0000040621 Kávovar Delonghi ECAM 22.110 B ZUMA elektro technika s.r.o. 1 285,00 € 04.02.2019 Objednávka
0000000209 kávovary ZUMA elektro technika s.r.o. 1 285,00 € 13.02.2019 Faktúra
0000040808 Kávovar Delonghi ECAM 22.110 B ZUMA elektro technika s.r.o. 1 245,00 € 28.03.2019 Objednávka
0000000604 kávovary ZUMA elektro technika s.r.o. 1 245,00 € 10.04.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »