Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4251
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DUAL-03721/2018 Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“ Súkromná stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 0,00 € 12.06.2020 Zmluva
SIOV-03873/2020 Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách 3 084,00 € 20.04.2020 Zmluva
SIOV-03874/2020 Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci pri zabezpečení podujatia ŠIOV-03826/2019 Krajské centrum voľného času 0,00 € 15.04.2020 Zmluva
DUAL-03872/2020 Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 0,00 € 09.03.2020 Zmluva
SIOV-03871/2020 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve Stromová Offices, s.r.o. 0,00 € 06.03.2020 Zmluva
SIOV-03867/2020 Framework Partnership Agreement No 2019-FPA21/GP/DSI/ReferNet_FPA/001/19 Cedefop 0,00 € 21.02.2020 Zmluva
SIOV-03869/2020 Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia Integrovaný odborový zväz 1 000,00 € 20.02.2020 Zmluva
SIOV-03866/2020 Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia Odborový zväz DREVO, LESY, VODA 1 000,00 € 14.02.2020 Zmluva
SIOV-03868/2020 Specific Agreement No 2020-0032/GP/DSI/ReferNet_SGA/001/19 Cedefop 33 625,00 € 14.02.2020 Zmluva
SIOV-03864/2020 Zmluva o vykonaní auditu AUDIT COMPANY SLOVAKIA s.r.o. 1 920,00 € 10.02.2020 Zmluva
DUAL-03865/2020 Dohoda medzi spoločnými prevádzkovateľmi Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 0,00 € 07.02.2020 Zmluva
SIOV-03858/2020 Zmluva o poskytnutí služieb EDUVAN, s.r.o. 0,00 € 01.02.2020 Zmluva
SIOV-03857/2020 Zmluva o poskytnutí služieb EDUVAN, s.r.o. 0,00 € 01.02.2020 Zmluva
SIOV-03860/2020 Zmluva o poskytovaní služieb TEMPEST a.s. 23 880,00 € 27.01.2020 Zmluva
SIOV-03859/2020 Zmluva o poskytovaní služieb Green Wave Recycling, s.r.o. 0,00 € 23.01.2020 Zmluva
SIOV-03863/2020 Memorandum o spolupráci Trenčiansky samosprávny kraj 0,00 € 23.01.2020 Zmluva
SIOV-03856/2020 Zmluva o nájme multifunkčných tlačiarenských zariadení a poskytovaní súvisiacich služieb CPO s.r.o. 24 850,80 € 20.01.2020 Zmluva
SIOV-03862/2020 Partnerská zmluva k realizácii projektu AGROMECHATRONIK Stredná odborná škola 16 991,00 € 20.01.2020 Zmluva
SIOV-03870/2020 Grantová dohoda k realizácii projektu PSA - Malerakademie Sächsische Bildungsgesellschaft für Umweltschutz und Chemieberufe Dresden mbH 11 188,00 € 20.01.2020 Zmluva
DUAL-03852/2020 Zmluva na nákup vysielacieho času Media RTVS, s.r.o. 700 000,00 € 15.01.2020 Zmluva
SIOV-03855/2020 Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia Stredná odborná škola dopravná 6 965,00 € 14.01.2020 Zmluva
SIOV-03854/2020 Dohoda o spolupráci na realizácii projektu „ Plány pre rozvoj základných zručností na Slovensku“, číslo Dohody: VS/2019/0106 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR 0,00 € 13.01.2020 Zmluva
SOK-03850/2019 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/308/2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 11 780 130,64 € 20.12.2019 Zmluva
SIOV-03851/2019 Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 0,00 € 19.12.2019 Zmluva
SIOV-03846/2019 Rámcová dohoda o poskytovaní služieb Promotion Partners, s.r.o. 108 714,00 € 16.12.2019 Zmluva
SIOV-03849/2019 Memorandum o spolupráci Štátny pedagogický ústav 0,00 € 16.12.2019 Zmluva
SIOV-03861/2020 Grantová dohoda k realizácii projektu ACT ECO ArTUR 18 588,00 € 07.12.2019 Zmluva
SIOV-03845/2019 Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia - ZENIT Stredná odborná škola automobilová 21 291,00 € 04.12.2019 Zmluva
SIOV-03847/2019 Zmluva č. PZ002000057855_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 0,00 € 04.12.2019 Zmluva
SIOV-03843/2019 Kúpna zmluva Hauerland spol. s r.o. 6 978,00 € 03.12.2019 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »