Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 13889
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000025347 Zvukové a svetelné výstražné zariadenie ŠKODA AUTO Slovensko, s.r.o. 4 250,00 € 06.07.2015 Objednávka
0000023584 zviazanie zb. zakonov Miroslav Čeliga,Knihárstvo 150,00 € 06.05.2014 Objednávka
0000022924 Zverejňovanie projektov v Centrálnom registri projektov Andrej Bencel 150,00 € 10.12.2013 Objednávka
0000022257 zverejnenie textu Oznámenia MŠVVaŠ SR o predkladaní žiadostí o stimuly PEREX, a.s. 450,00 € 30.07.2013 Objednávka
0000029723 Zverejnenie Oznámenia v dennej tlači Petit Press, a.s. 0,00 € 18.06.2018 Objednávka
0000024870 Zverejnenie oznámenia o predkladaní žiadostí o stimuly v zmysle ods. (1)§. 6a zákona č. 185/2009 Z. z. v celoštátnej tla Petit Press, a.s. 518,40 € 17.03.2015 Objednávka
0000028657 Zverejnenie oznámenia o predkladaní žiadostí o stimuly v dennej tlači Petit Press, a.s. 696,00 € 25.09.2017 Objednávka
0000028617 Zverejnenie oznámenia o predkladaní žiadostí o stimuly v dennej tlači Petit Press, a.s. 0,00 € 21.09.2017 Objednávka
0000040058 Zverejnenie oznámenia o predkladaní žiadostí o stimuly v dennej tlači Petit Press, a.s. 696,00 € 24.09.2018 Objednávka
0000041933 Zrážky,vodné-stočné 10/2019 Gymnázium L.Novomeského 247,92 € 01.10.2019 Objednávka
0000029216 zrášková voda 6/15 - 5/17 Centrum vedecko technických informácií SR 0,00 € 29.12.2017 Objednávka
0000027019 zónová regulácia teploty INTEGRUM s.r.o. 78 576,84 € 05.09.2016 Objednávka
0000027313 ZO SÚDNEJ PRAXE r. 1-6/2017 Wolters Kluwer s r.o. 79,80 € 15.11.2016 Objednávka
0000025822 ZO SÚDNEJ PRAXE -ročník 2016 Wolters Kluwer s r.o. 75,00 € 13.11.2015 Objednávka
0000024325 ZO SÚDNEJ PRAXE Wolters Kluwer s r.o. 72,00 € 06.11.2014 Objednávka
0000024636 znalecký posudok na prebytočný majetok ZACHO, s.r.o. 80,00 € 16.01.2015 Objednávka
0000024784 znalecký posudok na prebytočný majetok ZACHO, s.r.o. 160,00 € 18.02.2015 Objednávka
0000026370 znalecký posudok 12 ks chatiek Modra Ing. Ján Sitko 250,00 € 24.03.2016 Objednávka
0000027976 Znalecký posudok - pozemok Ing. Viliam Antal 210,00 € 18.04.2017 Objednávka
2011/0754KD znalecký posudok Ing. Zdeno Francisty, konateľ 2 100,00 € 13.10.2011 Objednávka
0000022418 znalecký posudok Ing. Dušan Hrbatý 300,00 € 12.09.2013 Objednávka
0000028561 Znalecký posudok Ing. Viliam Antal 550,00 € 07.09.2017 Objednávka
0000029146 Znalecký posudok Ing. Viliam Antal 250,00 € 15.01.2018 Objednávka
0000040279 Znalecký posudok Ing. Ivan Čierny - STAVINGREAL 750,00 € 09.11.2018 Objednávka
0000024888 znalecké posudky na nehnuteľný majetok Ing. Ján Sitko 2 266,00 € 10.03.2015 Objednávka
0000023097 Znalecké posudky ZACHO, s.r.o. 210,00 € 29.01.2014 Objednávka
0000042087 Zmena PD a vyhotovenie podkladov pre VO Šipkovský s.r.o. 1 800,00 € 13.12.2019 Objednávka
0000021240 zmena letenky-Klotáková GO travel Slovakia 80,00 € 20.11.2012 Objednávka
0000021240 zmena letenky-Klotáková GO travel Slovakia 80,00 € Objednávka
0000020330 zmena letenky-Ištvánová GO travel Slovakia 295,00 € 15.05.2012 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »