Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 23261
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000001313 refundácia cestovného Technická univerzita v Košiciach 56,40 € 11.07.2019 Faktúra
0000001307 deratizácia-Černyš. petwings, s.r.o. 170,00 € 11.07.2019 Faktúra
0000001303 revízia výťahov-6/19 PROFI Výťahy s.r.o. 192,00 € 11.07.2019 Faktúra
0000001304 servis bazénu BAZÉNSERVIS s.r.o. 770,00 € 11.07.2019 Faktúra
0000001306 telekom.práce-5/19 mikcom, s. r. o. 2 213,50 € 11.07.2019 Faktúra
0000001305 telekom.práce-trakt ŠT mikcom, s. r. o. 2 658,65 € 11.07.2019 Faktúra
0000001297 osvedčenia podpisov Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 184,03 € 11.07.2019 Faktúra
0000001298 prenájom vozidla MLM Auto, spol. s r.o. 396,00 € 11.07.2019 Faktúra
0000001299 zemný plyn-7/2019 Pow-en a.s. 5 350,81 € 11.07.2019 Faktúra
0000001302 el.energia-6/19,Tomášik. ZSE Energia, a.s. 75,35 € 11.07.2019 Faktúra
0000001296 letenka NADOSAH, spol. s r. o. 547,00 € 11.07.2019 Faktúra
0000001300 magnet-BL 774LA Auto Lamač spol. s r.o. 59,69 € 11.07.2019 Faktúra
0000001309 učebnice Aitec, s.r.o. 45 903,00 € 11.07.2019 Faktúra
0000001308 distribúcia učebníc Xepap spol. s r.o. 156 477,71 € 11.07.2019 Faktúra
0000001301 servisné práce-BA 513UI Auto Lamač spol. s r.o. 89,10 € 11.07.2019 Faktúra
0000001312 údržba SAP-3.Q/19 SAP Slovensko s.r.o 135 413,16 € 11.07.2019 Faktúra
0000001294 odb.prehl.pož.uzáverov monte pbs s.r.o. 272,78 € 10.07.2019 Faktúra
0000001289 učebnice TERRA vydavateľstvo s.r.o. 10 164,00 € 10.07.2019 Faktúra
0000001292 učebnice TERRA vydavateľstvo s.r.o. 33 396,00 € 10.07.2019 Faktúra
0000001290 učebnice TERRA vydavateľstvo s.r.o. 21 164,00 € 10.07.2019 Faktúra
0000001291 učebnice TERRA vydavateľstvo s.r.o. 21 164,00 € 10.07.2019 Faktúra
0000001293 tonery PAPERA s.r.o. 6 622,69 € 10.07.2019 Faktúra
0000001273 spravod.servis TASR-6/19 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 1 410,00 € 09.07.2019 Faktúra
0000001274 prenájom priestorov Centrum vedecko technických informácií SR 500,00 € 09.07.2019 Faktúra
0000001276 Virtual Voice NET-6/19 Slovak Telekom, a.s. 3 473,46 € 09.07.2019 Faktúra
0000001277 dátové služby-6/19 Slovak Telekom, a.s. 156,00 € 09.07.2019 Faktúra
0000001288 Biznis Partner-6/19 Slovak Telekom, a.s. 2 345,08 € 09.07.2019 Faktúra
0000001272 ubytovanie-EH Minsk 2019 Slovenský olympijský výbor 2 950,00 € 09.07.2019 Faktúra
0000001275 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 639,49 € 09.07.2019 Faktúra
0000001283 el.energia-6/19,Budmer. ZSE Energia, a.s. 115,91 € 09.07.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »