Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 24936
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000000461 refund.čl.príspevku ZSVTS Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností 4 945,00 € 06.03.2014 Faktúra
0000001998 členský príspevok Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností 4 975,00 € 18.09.2015 Faktúra
0000001106 refund.nákladov na poduj. Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností 7 411,99 € 12.06.2017 Faktúra
0000001415 refundácia člen.prísp. Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností 7 270,00 € 19.07.2017 Faktúra
0000002430 refund.nákl.na konfer. Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností 6 378,00 € 08.12.2017 Faktúra
0000000475 účast.popl. -konferencia Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností 24,00 € 27.03.2018 Faktúra
0000000737 ref.nákl.-konfer.FITS Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností 7 200,00 € 09.05.2018 Faktúra
0000001839 členstvo ZSVTS vo WFEO Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností 8 028,00 € 04.10.2018 Faktúra
0000000555 refund.nákl.-konf.FITS Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností 7 200,00 € 04.04.2019 Faktúra
0000001504 člen.príspevky,ZSVTS-ref. Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností 8 095,00 € 07.08.2019 Faktúra
0000002420 refundácia cestovného Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky 657,44 € 11.11.2015 Faktúra
0000002792 zasad. Akreditač.komisie Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky 570,00 € 21.12.2015 Faktúra
0000001036 refundácia cestovného Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky 123,81 € 08.06.2016 Faktúra
0000002442 refundácia cestovného Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky 644,00 € 22.11.2016 Faktúra
0000000209 kávovary ZUMA elektro technika s.r.o. 1 285,00 € 13.02.2019 Faktúra
0000000604 kávovary ZUMA elektro technika s.r.o. 1 245,00 € 10.04.2019 Faktúra
20110346 Elektrická energia ZSE Energia, a.s. 663,17 € 14.02.2011 Faktúra
11752013 El. energia ZSE Energia, a.s. 741,71 € 12.06.2013 Faktúra
11742013 El. energia ZSE Energia, a.s. 51,57 € 12.06.2013 Faktúra
12142013 El. energia ZSE Energia, a.s. 189,64 € 17.06.2013 Faktúra
12132013 El. energia ZSE Energia, a.s. 2 994,37 € 17.06.2013 Faktúra
14582013 El. energia ZSE Energia, a.s. 1 588,59 € 10.07.2013 Faktúra
14692013 El. energia ZSE Energia, a.s. 2 170,48 € 12.07.2013 Faktúra
14702013 El. energia ZSE Energia, a.s. 220,37 € 12.07.2013 Faktúra
15052013 El. energia ZSE Energia, a.s. 51,57 € 17.07.2013 Faktúra
15122013 El. energia ZSE Energia, a.s. 741,71 € 17.07.2013 Faktúra
15132013 El. energia ZSE Energia, a.s. 115,17 € 17.07.2013 Faktúra
0000000010 zemný plyn-1/17 ZSE Energia, a.s. 600,00 € 12.01.2017 Faktúra
0000000050 el.energia,Škult.NR-1/17 ZSE Energia, a.s. 50,00 € 18.01.2017 Faktúra
0000000051 el.energia,Černyš.BA-1/17 ZSE Energia, a.s. 50,00 € 18.01.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »