Všetky dokumenty

Počet záznamov: 35223
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000002600 vyúčt.fa - NŠP, 4.Q/2017 SAIA, n.o. 272 464,52 € 21.12.2017 Faktúra
17222012 Učebnice Aitec spol.s.r.o 271 280,00 € 22.08.2012 Faktúra
0000002629 služby v zmysle zmluvy Deloitte Advisory s.r.o. Digital Park II 270 146,60 € 09.12.2016 Faktúra
0000001483 Eektroniz.vzdel.syst.RŠ DWC Slovakia a.s. 270 000,00 € 02.07.2014 Faktúra
0000001628 Elektroniz.vzdel.syst.RŠ DWC Slovakia a.s. 270 000,00 € 10.09.2014 Faktúra
0000001118 učebnice Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. 269 901,50 € 24.06.2019 Faktúra
0000001424 služby spojené so štip.prostriedkami NŠP-2.Q/16 SAIA, n.o. 269 336,75 € 25.07.2016 Faktúra
0000001589 Elektroniz.vzdel.syst.RŠ Creo/Young & Rubicam, spol. s r.o. 268 616,89 € 20.08.2015 Faktúra
0000002675 analýza štruktúry,dát Microsoft Slovakia s.r.o. 268 512,00 € 13.12.2016 Faktúra
0000001587 vyúčt.fa-NŠP, 2 Q/2015 SAIA, n.o. 266 255,96 € 27.07.2015 Faktúra
0000001216 učebnice EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 259 189,70 € 10.07.2018 Faktúra
0000000937 prístup na internet-04/15 Slovak Telekom, a.s. 256 167,60 € 12.05.2015 Faktúra
0000003116 internet-11/2014 Slovak Telekom, a.s. 255 972,72 € 08.12.2014 Faktúra
0000000194 telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 255 946,31 € 06.02.2015 Faktúra
0000041298 Preberanie údajov z CSRÚ - informácie o uchádzačoch o zamestnanie DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 255 756,00 € 03.06.2019 Objednávka
0000001057 RIS-preber.údajov z CSRÚ DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 255 756,00 € 14.06.2019 Faktúra
0000000667 telek.služ.-internet,3/15 Slovak Telekom, a.s. 255 670,64 € 09.04.2015 Faktúra
0000000411 telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 255 662,35 € 09.03.2015 Faktúra
0000003457 telek.sl.-internet,12/14 Slovak Telekom, a.s. 255 637,37 € 08.01.2015 Faktúra
0000001693 tel.služby-internet 06/14 Slovak Telekom, a.s. 255 505,26 € 29.07.2014 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »