Všetky dokumenty

Počet záznamov: 34491
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000001005 chladničky Internet Mall Slovakia, s.r.o. 995,00 € 10.06.2019 Faktúra
0000001004 preddavok na nastavenie DEKVS Slovenská pošta a.s. 2 000,00 € 10.06.2019 Faktúra
0000001006 predpl.časop.-STN ISO/IEC Úrad pre normalizáciu, metrológiu, skúšobníctvo 38,40 € 10.06.2019 Faktúra
0000000997 Dátové služby-5/19 Slovak Telekom, a.s. 156,00 € 10.06.2019 Faktúra
0000000988 zrážk.voda,Černyš. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 82,94 € 10.06.2019 Faktúra
0000000996 popl. za tel. služby Slovak Telekom, a.s. 2 478,13 € 10.06.2019 Faktúra
0000000989 stočné, B.Bystrica Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 62,12 € 10.06.2019 Faktúra
0000001012 refundácia cestovného Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 64,10 € 10.06.2019 Faktúra
0000000995 Virtual Voice Net-5/19 Slovak Telekom, a.s. 3 370,54 € 10.06.2019 Faktúra
0000001017 ubytov.štud.z ČĽR-6/19 Univerzita Komenského 72,53 € 10.06.2019 Faktúra
0000041217 Prisadenie LED 2xT8 PC SEMA, s.r.o. 1 860,00 € 10.06.2019 Objednávka
0000041217 Prisadenie LED 2xT8 PC SEMA, s.r.o. 1 860,00 € 10.06.2019 Objednávka
0000041239 Sťahovacie služby 06/2019 PLUSIM spol. s r.o. 4 311,02 € 10.06.2019 Objednávka
0000041259 štvrťročná kontrola EPS - 2.Q DAD-TEL, s.r.o. 105,12 € 10.06.2019 Objednávka
0000041256 Ročná kontrola detského ihriska Michal Paulovič 96,00 € 10.06.2019 Objednávka
0000041262 servis, oprava multifunkčného zariadenia DATASEP s.r.o. 243,12 € 10.06.2019 Objednávka
0000001001 RIS-servis.podpora,5/19 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 106 500,00 € 10.06.2019 Faktúra
0000001003 over.certifikátu ECDL Slovenská informatická spoločnosť 804,00 € 10.06.2019 Faktúra
0000001002 over.certifikátu ECDL Slovenská informatická spoločnosť 698,00 € 10.06.2019 Faktúra
0000001016 letenka GURS, s.r.o. 252,09 € 10.06.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »