Všetky dokumenty

Počet záznamov: 39678
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
9342012 Servis kopír.stroja FOLLOW ME - Slovakia s.r.o. 84,00 € 07.05.2012 Faktúra
9332013 Učebnice SPN - Mladé letá, s.r.o 6 032,00 € 27.05.2013 Faktúra
9332012 Apple iPhone 4S Orange Slovensko a.s., Bratislava 330,10 € 17.05.2012 Faktúra
9322013 Učebnice SPN - Mladé letá, s.r.o 7 700,00 € 27.05.2013 Faktúra
9322012 vodné,stočné BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 528,85 € 10.05.2012 Faktúra
932013 korekt. a dopreklad. textu Agentúra VKM, s.r.o., Grosslingová 69, 811 09 Bratislava 206,52 € 24.01.2013 Faktúra
932012 kontrola dymovodu Csáno Štefan - Kominárstvo 63,30 € 23.01.2012 Faktúra
9312013 Učebnice SPN - Mladé letá, s.r.o 7 700,00 € 27.05.2013 Faktúra
9312012 Tonery ASC, spol. s.r.o., Bratislavská 123, 911 05 Trenčín 1 776,00 € 16.05.2012 Faktúra
9302013 Učebnice SPN - Mladé letá, s.r.o 7 682,40 € 27.05.2013 Faktúra
9302012 kancel.potreby ASC, spol. s.r.o., Bratislavská 123, 911 05 Trenčín 316,12 € 28.05.2012 Faktúra
9292013 Učebnice SPN - Mladé letá, s.r.o 7 776,00 € 27.05.2013 Faktúra
9292012 Učebnice Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o 14 400,00 € 07.05.2012 Faktúra
9282013 Učebnice SPN - Mladé letá, s.r.o 7 776,00 € 27.05.2013 Faktúra
9282012 Refundácia cestovného Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 73,70 € 04.05.2012 Faktúra
9272013 Učebnice SPN - Mladé letá, s.r.o 8 025,60 € 30.05.2013 Faktúra
9272012 Refundácia cestovného Mendelova univerzita Brno 25,58 € 04.05.2012 Faktúra
9262013 Učebnice SPN - Mladé letá, s.r.o 7 920,00 € 27.05.2013 Faktúra
9262012 Refundácia cestovného Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 101,15 € 11.05.2012 Faktúra
9252013 Učebnice SPN - Mladé letá, s.r.o 7 902,40 € 27.05.2013 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »