Všetky dokumenty

Počet záznamov: 35296
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000002363 admin.zabezpeč.kampane Andrej Bencel 100,00 € 06.11.2013 Faktúra
0000002889 admin.zabezpeč.kampane Andrej Bencel 150,00 € 18.12.2013 Faktúra
0000000745 admin.zabezpeč.kampane Andrej Bencel 375,00 € 04.04.2014 Faktúra
0000001676 admin.zabezpeč.kampane Andrej Bencel 250,00 € 23.07.2014 Faktúra
0000023362 Administratívne zabezpečenie kampane "Bez nenávisti na internete" Andrej Bencel 1 000,00 € Objednávka
0000022229 Administratívne zabezpečenie kampanie Rady Európy Bez nenávisti nainternete Andrej Bencel 900,00 € 22.07.2013 Objednávka
0000001131 Adobe Creative Cloud LeNS, spol. s.r.o. 818,40 € 08.06.2015 Faktúra
0000000647 Adobe Creative Cloud LYNX,spol.s.r.o. 2 952,00 € 11.04.2017 Faktúra
0000023864 AIR BERLINVieden Berlin Vieden1.PALKOVA/VERONIKA MRS 2.UHRINOVA/ANDREA MRS3 AB8359 O 20AUG 3 VIETXL 1500 16156 AB8268C GO travel Slovakia 458,00 € 30.07.2014 Objednávka
0000002194 Akad.mobility-org.a admin.zabezpečenie,3.Q/15 SAIA, n.o. 43 750,00 € 15.10.2015 Faktúra
0000001634 Akadem.mobility-vyúčt.fa SAIA, n.o. 41 330,00 € 17.07.2014 Faktúra
20112436 Akademické mobility SAIA,n.o., Námestie slobody 23, 812 20 Bratislava 1 44 375,00 € 18.10.2011 Faktúra
0000000841 Akademické mobility SAIA, n.o. 47 500,00 € 15.04.2014 Faktúra
0000001523 Akademické mobility-2.Q 2015 SAIA, n.o 43 750,00 € 16.07.2015 Faktúra
20110947 Akademické moblity SAIA,n.o., Námestie slobody 23, 812 20 Bratislava 1 38 750,00 € 19.04.2011 Faktúra
20111699 Akademické moblity SAIA,n.o., Námestie slobody 23, 812 20 Bratislava 1 43 472,00 € 19.07.2011 Faktúra
20111697 Akademické moblity SAIA,n.o., Námestie slobody 23, 812 20 Bratislava 1 4 653,00 € 19.07.2011 Faktúra
272012 Akademické moblity SAIA,n.o., Námestie slobody 23, 812 20 Bratislava 1 44 375,00 € 01.01.2012 Faktúra
8222012 Akademické moblity SAIA,n.o., Námestie slobody 23, 812 20 Bratislava 1 808,00 € 27.04.2012 Faktúra
8232012 Akademické moblity SAIA,n.o., Námestie slobody 23, 812 20 Bratislava 1 49 817,00 € 27.04.2012 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »