Všetky dokumenty

Počet záznamov: 38099
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000000940 el.energia,Búdk.,6/18 ZSE Energia, a.s. 110,95 € 05.06.2018 Faktúra
0000000939 el.energia,Nitra,6/18 ZSE Energia, a.s. 16,63 € 05.06.2018 Faktúra
0000000971 el.energia,Búdk.,5/18 ZSE Energia, a.s. 927,08 € 07.06.2018 Faktúra
0000000982 el.energia,Strom.1,5/18 ZSE Energia, a.s. 1 704,12 € 14.06.2018 Faktúra
0000000983 elekrina Hanulova máj/18 ZSE Energia, a.s. 6 846,95 € 14.06.2018 Faktúra
0000000984 el.energia,Černyš.,5/18 ZSE Energia, a.s. 250,69 € 14.06.2018 Faktúra
0000001218 el.energia-Budmerice,6/18 ZSE Energia, a.s. 121,07 € 11.07.2018 Faktúra
0000001233 el.energia-Hanul.,6/18 ZSE Energia, a.s. 6 518,63 € 12.07.2018 Faktúra
0000001230 el.energia-Búdkova,6/18 ZSE Energia, a.s. 871,31 € 12.07.2018 Faktúra
0000001237 zemný plyn-7/18 ZSE Energia, a.s. 4 715,09 € 12.07.2018 Faktúra
0000001235 el.energia-Černyš.,7/18 ZSE Energia, a.s. 46,14 € 12.07.2018 Faktúra
0000001232 el.energia-Černyš.,6/18 ZSE Energia, a.s. 232,28 € 12.07.2018 Faktúra
0000001236 el.energia-Búdkova,7/18 ZSE Energia, a.s. 110,95 € 12.07.2018 Faktúra
0000001231 el.energia-Strom.1,6/18 ZSE Energia, a.s. 1 910,68 € 12.07.2018 Faktúra
0000001234 el.energia-Nitra.,7/18 ZSE Energia, a.s. 16,63 € 12.07.2018 Faktúra
0000001432 el.energia,Budmer.-7/18 ZSE Energia, a.s. 107,90 € 08.08.2018 Faktúra
0000001434 el.energia,Černyš.-7/18 ZSE Energia, a.s. 323,09 € 08.08.2018 Faktúra
0000001427 el.energia,Hanul.-7/18 ZSE Energia, a.s. 6 748,86 € 08.08.2018 Faktúra
0000001428 el.energia,Černyš..-8/18 ZSE Energia, a.s. 46,14 € 08.08.2018 Faktúra
0000001430 el.energia,Nitra-8/18 ZSE Energia, a.s. 16,63 € 08.08.2018 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »