Všetky dokumenty

Počet záznamov: 38099
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000000162 el.energia,Černyš.,02/18 ZSE Energia, a.s. 46,14 € 05.02.2018 Faktúra
0000000163 el.energia,Škult.,02/18 ZSE Energia, a.s. 16,63 € 05.02.2018 Faktúra
0000000184 el.energia,Búdk.-1/2018 ZSE Energia, a.s. 781,58 € 08.02.2018 Faktúra
0000000164 el.energia,Búdkova,02/18 ZSE Energia, a.s. 110,95 € 05.02.2018 Faktúra
0000000183 el.energia,Strom.1-1/2018 ZSE Energia, a.s. 2 028,80 € 08.02.2018 Faktúra
0000000172 zemný plyn 02/2018 ZSE Energia, a.s. 4 715,09 € 07.02.2018 Faktúra
0000000185 el.energia,Hanul.-1/2018 ZSE Energia, a.s. 7 499,08 € 08.02.2018 Faktúra
0000000228 el.energia,Černyš.-1/2018 ZSE Energia, a.s. 368,50 € 14.02.2018 Faktúra
0000000215 el.energia,Budmer.-1/2018 ZSE Energia, a.s. 312,05 € 13.02.2018 Faktúra
0000000006 vyúčt.fa,el.en.Škult.,NR ZSE Energia, a.s. 381,94 € 10.01.2018 Faktúra
0000000313 el. energ.-Búdková 3/18 ZSE Energia, a.s. 110,95 € 05.03.2018 Faktúra
0000000312 el. energ.-Škultét. 3/18 ZSE Energia, a.s. 16,63 € 05.03.2018 Faktúra
0000000314 el. energ.-Černyšev. 3/18 ZSE Energia, a.s. 46,14 € 05.03.2018 Faktúra
0000000378 el.energia,Búdkova,2/18 ZSE Energia, a.s. 707,99 € 09.03.2018 Faktúra
0000000381 el.energia,Strom.1-2/18 ZSE Energia, a.s. 1 706,94 € 09.03.2018 Faktúra
0000000382 el.energia,Černyš.-2/18 ZSE Energia, a.s. 359,60 € 09.03.2018 Faktúra
0000000380 el.energia,Budmer.-2/18 ZSE Energia, a.s. 337,05 € 09.03.2018 Faktúra
0000000379 el.energia,Hanul.-2/18 ZSE Energia, a.s. 6 340,75 € 09.03.2018 Faktúra
0000000377 plyn-03/2018 ZSE Energia, a.s. 4 715,09 € 09.03.2018 Faktúra
0000000535 el.energia,Škult.NR-4/18 ZSE Energia, a.s. 16,63 € 05.04.2018 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »