Všetky dokumenty

Počet záznamov: 38201
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000000333 el.energia,NR Škult.-3/17 ZSE Energia, a.s. 50,00 € 03.03.2017 Faktúra
0000000331 el.energia,Černyš.-3/17 ZSE Energia, a.s. 50,00 € 03.03.2017 Faktúra
0000000332 el.energia,Búdkova-3/17 ZSE Energia, a.s. 50,00 € 03.03.2017 Faktúra
0000000389 spotreba plynu ZSE Energia, a.s. 600,00 € 09.03.2017 Faktúra
0000000415 el.energia,Černyš.-1/17 ZSE Energia, a.s. 3,13 € 13.03.2017 Faktúra
0000000414 vyúčt.el.en.,Černyš.2/17 ZSE Energia, a.s. 319,00 € 13.03.2017 Faktúra
0000000416 el.energia,Hanul.-1/17 ZSE Energia, a.s. 155,82 € 13.03.2017 Faktúra
0000000433 elekt,nedopl.2/2017-Strom ZSE Energia, a.s. 2 961,44 € 16.03.2017 Faktúra
0000000417 el.energia,Hanul.-2/17 ZSE Energia, a.s. 9 212,52 € 13.03.2017 Faktúra
0000000418 dobrop.za el.ener.,Strom. ZSE Energia, a.s. 37,52 € 13.03.2017 Faktúra
0000000491 el.ener. Búdková 02/17 ZSE Energia, a.s. 427,57 € 24.03.2017 Faktúra
0000000611 el.energia,Búdkova-4/17 ZSE Energia, a.s. 50,00 € 07.04.2017 Faktúra
0000000610 el.energia,Škult.-4/17 ZSE Energia, a.s. 50,00 € 07.04.2017 Faktúra
0000000612 el.energia,Černyš.-4/17 ZSE Energia, a.s. 50,00 € 07.04.2017 Faktúra
0000000645 spotreba plynu-4/17 ZSE Energia, a.s. 600,00 € 11.04.2017 Faktúra
0000000643 vyúčt.el.en.,Hanul.-3/17 ZSE Energia, a.s. 10 011,67 € 11.04.2017 Faktúra
0000000641 vyúčt.el.en.,Búdkova-3/17 ZSE Energia, a.s. 434,41 € 11.04.2017 Faktúra
0000000642 vyúčt.el.en.,Strom.1-3/17 ZSE Energia, a.s. 3 027,32 € 11.04.2017 Faktúra
0000000644 vyúčt.el.en.,Černyš.-3/17 ZSE Energia, a.s. 309,16 € 11.04.2017 Faktúra
0000000822 zemný plyn-5/17 ZSE Energia, a.s. 600,00 € 09.05.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »