Všetky dokumenty

Počet záznamov: 38206
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000001429 el.energia,Búdk..-8/18 ZSE Energia, a.s. 110,95 € 08.08.2018 Faktúra
0000001426 plyn-8/2018 ZSE Energia, a.s. 4 715,09 € 08.08.2018 Faktúra
0000001431 el.energia,Strom.1-7/18 ZSE Energia, a.s. 1 740,96 € 08.08.2018 Faktúra
0000001433 el.energia,Búdkova-7/18 ZSE Energia, a.s. 1 116,71 € 08.08.2018 Faktúra
0000001622 el.energ.nedop.Búdková ZSE Energia, a.s. 1 261,02 € 11.09.2018 Faktúra
0000001620 el.energia Černyš. 9/2018 ZSE Energia, a.s. 46,14 € 11.09.2018 Faktúra
0000001623 el.energ.-8/18,Strom.1 ZSE Energia, a.s. 1 970,49 € 11.09.2018 Faktúra
0000001621 el.energ.-8/18,Budmer. ZSE Energia, a.s. 112,44 € 11.09.2018 Faktúra
0000001619 el.energia Búdková 9/2018 ZSE Energia, a.s. 110,95 € 11.09.2018 Faktúra
0000001618 el.energia Nitra 9/18 ZSE Energia, a.s. 16,63 € 11.09.2018 Faktúra
0000001596 zemný plyn-8/18 ZSE Energia, a.s. 4 715,09 € 07.09.2018 Faktúra
0000001624 el.energ.nedop.Hanulova ZSE Energia, a.s. 6 247,70 € 11.09.2018 Faktúra
0000001625 el.energ.nedop.Černy ZSE Energia, a.s. 233,41 € 11.09.2018 Faktúra
0000001841 el.energia,Škul.,NR-10/18 ZSE Energia, a.s. 16,63 € 04.10.2018 Faktúra
0000001859 el.energia,Budmer.-9/18 ZSE Energia, a.s. 149,89 € 05.10.2018 Faktúra
0000001890 el.energia,9/18-Černyš. ZSE Energia, a.s. 234,71 € 10.10.2018 Faktúra
0000001888 el.energia,9/18-Strom.1 ZSE Energia, a.s. 1 912,59 € 10.10.2018 Faktúra
0000001842 el.energia,Búdkova-10/18 ZSE Energia, a.s. 110,95 € 04.10.2018 Faktúra
0000001840 el.energia,Černyš.-10/18 ZSE Energia, a.s. 46,14 € 04.10.2018 Faktúra
0000001889 el.energia,9/18-Búdkova 2 ZSE Energia, a.s. 1 127,15 € 10.10.2018 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »