Všetky dokumenty

Počet záznamov: 38206
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000000006 vyúčt.fa,el.en.Škult.,NR ZSE Energia, a.s. 381,94 € 10.01.2018 Faktúra
0000000006 Business CityNET-1/19 Slovak Telekom, a.s. 6 878,92 € 10.01.2019 Faktúra
0000000007 dobropis za el.energiu Západoslovenská energetika, a.s. 5,27 € 07.01.2014 Faktúra
0000000007 členský príspevok 2015 EUREKA Secretariat aisb. 17 985,51 € 09.01.2015 Faktúra
0000000007 dobropis za elektr.-2015 Západoslovenská energetika, a.s. 3,41 € 08.01.2016 Faktúra
0000000007 vyúčt.el.energie,Černyš. MAGNA ENERGIA a.s. 0,88 € 12.01.2017 Faktúra
0000000007 tekuté mydlo PAPERA s.r.o. 31,75 € 10.01.2018 Faktúra
0000000007 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 557,93 € 11.01.2019 Faktúra
0000000008 kompl.star.o kotol.-12/13 P.I.O. s.r.o. 398,33 € 07.01.2014 Faktúra
0000000008 el.energia-Budyšínska Západoslovenská energetika, a.s. 159,97 € 09.01.2015 Faktúra
0000000008 mobil.telefóny Orange Slovensko, a.s. 228,00 € 11.01.2016 Faktúra
0000000008 vyúčt.el.energie,Búdkova MAGNA ENERGIA a.s. 457,37 € 12.01.2017 Faktúra
0000000008 HP origin.ink.color,black PAPERA s.r.o. 54,24 € 10.01.2018 Faktúra
0000000008 vyúčt.el.ener.,Černyš. ZSE Energia, a.s. 0,20 € 11.01.2019 Faktúra
0000000009 dodávka pitnej vody AQUA PRO, s.r.o. 3,72 € 07.01.2014 Faktúra
0000000009 el.energia-Černyš. Západoslovenská energetika, a.s. 51,15 € 12.01.2015 Faktúra
0000000009 letenka-Pathoová GO travel Slovakia 290,24 € 11.01.2016 Faktúra
0000000009 ubyt.študentov z Číny Ekonomická univerzita 1 387,80 € 12.01.2017 Faktúra
0000000009 tonery PAPERA s.r.o. 2 288,24 € 10.01.2018 Faktúra
0000000010 odvoz kom.odpadu-12/13 Hlavné mesto SR Bratislava 1 893,25 € 07.01.2014 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »