Všetky dokumenty

Počet záznamov: 38099
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000000034 refundácia cestovného Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 836,42 € 19.01.2016 Faktúra
0000000034 tonery ASC spol. s r.o. 1 614,24 € 16.01.2017 Faktúra
0000000034 plyn,Černyš.,Búdk.-1/18 ZSE Energia, a.s. 1 582,82 € 16.01.2018 Faktúra
0000000034 refundácia cestovného Technická univerzita Zvolen 14,45 € 21.01.2019 Faktúra
0000000035 nájom rohoží-Hanulová Salesianer Miettex, s.r.o. 16,22 € 09.01.2014 Faktúra
0000000035 FO-let.,Malíková GO travel Slovakia 523,00 € 19.01.2015 Faktúra
0000000035 CERN-prev.a operč.nákl. CERN FINANCES 72 000,00 € 19.01.2016 Faktúra
0000000035 pripoj.zabezpeč.systému Zámečník Ján Ing. 144,00 € 16.01.2017 Faktúra
0000000035 plyn,Hanul.,Strom.-1/18 ZSE Energia, a.s. 3 132,27 € 16.01.2018 Faktúra
0000000035 refundácia cestovného Technická univerzita Zvolen 27,00 € 21.01.2019 Faktúra
0000000036 nájom rohoží-Černyš. Salesianer Miettex, s.r.o. 28,92 € 09.01.2014 Faktúra
0000000036 letenka,bus-Červeňáková GO travel Slovakia 691,70 € 19.03.2015 Faktúra
0000000036 služby na základe dohody Vlamon, s.r.o. 576,00 € 19.01.2016 Faktúra
0000000036 popl.za užív.frekvencie SECAR spol. s r.o. 7,61 € 17.01.2017 Faktúra
0000000036 Telekomunikačné práce mikcom, s. r. o. 2 942,83 € 17.01.2018 Faktúra
0000000036 vyúčt.fa za elek.,B.B. Stredoslovenská energetika, a.s. 95,91 € 21.01.2019 Faktúra
0000000037 refundácia cestovného Univerzita J. E. Purkyně 173,27 € 09.01.2014 Faktúra
0000000037 letenka,bus-Horníková GO travel Slovakia 691,70 € 19.03.2015 Faktúra
0000000037 oprava dverí C.G.C., a.s. 626,59 € 19.01.2016 Faktúra
0000000037 oprava výťahu KONE s.r.o. 30,61 € 17.01.2017 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »