Všetky dokumenty

Počet záznamov: 40361
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000000120 účastnícky poplatok za seminár Wolters Kluver s.r.o. 384,00 € 16.01.2014 Faktúra
0000000492 účastnícky poplatok-3 osoby EDOS-PEM, s.r.o. 192,00 € 29.03.2018 Faktúra
0000001080 organizač. a admin. zabezpečenie programu NŠP SAIA, n.o 34 531,00 € 21.05.2014 Faktúra
0000002426 8-portový switch GLOBE COM IT, s.r.o. 44,40 € 06.10.2014 Faktúra
0000002490 hospodárske noviny- 2014 ECOPRESS a.s. 195,92 € 19.11.2013 Faktúra
0000002872 Predplatné Justičná Revue 2015 Poradca Podnikateľa s.r.o. 133,32 € 19.11.2014 Faktúra
0000000001 stravné lístky PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. 1 320,00 € 07.01.2014 Faktúra
0000000001 stravné lístky DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 33 000,00 € 07.01.2015 Faktúra
0000000001 popl.za užív.frekv.-2016 SECAR spol. s r.o. 45,65 € 07.01.2016 Faktúra
0000000001 stravné lístky DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 53 200,00 € 03.01.2017 Faktúra
0000000001 uplat.náhrady škody DataCentrum 411,67 € 04.01.2018 Faktúra
0000000001 služba Komfort-1.Q/19 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 315,00 € 07.01.2019 Faktúra
0000000002 stravné lístky Robert Takács 8 250,00 € 07.01.2014 Faktúra
0000000002 Digital Basic-1.Q 2015 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 276,49 € 07.01.2015 Faktúra
0000000002 Digital Basic-1.Q/2016 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 315,99 € 07.01.2016 Faktúra
0000000002 Digital Basic-1.Q/17 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 315,00 € 05.01.2017 Faktúra
0000000002 služby Komfort-1.Q/18 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 315,00 € 05.01.2018 Faktúra
0000000002 občerstvenie-repre OFFICE DEPOT s.r.o. 365,41 € 08.01.2019 Faktúra
0000000003 stravné lístky DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 33 000,00 € 07.01.2014 Faktúra
0000000003 stravné lístky PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. 1 155,00 € 07.01.2015 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »